OBS: Detta är utgåva 2021.2. Sidan är avslutad 2023.

Försäljning av vissa fartyg samt utrustning och andra varor för försäljning eller förbrukning ombord, till sådana fartyg undantas från skatteplikt. Detsamma gäller vissa tjänster som avser ett sådant fartyg, dess utrustning eller last.