OBS: Detta är utgåva 2021.5. Visa senaste utgåvan.

Syftet med reglerna om underprisöverlåtelser är att de ska underlätta omstruktureringar.