OBS: Detta är utgåva 2021.9. Visa senaste utgåvan.

Den som betalar ut lön, pension m.m. till en begränsat skattskyldig fysisk person ska göra skatteavdrag för skatt enligt SINK om vissa krav är uppfyllda. Vid utbetalning av ersättning till en begränsat skattskyldig artist m.fl. ska skatteavdrag i stället göras för skatt enligt A-SINK. I vissa fall ska den skattskyldiga själv betala skatten.

Läs om vem som är skattskyldig enligt SINK respektive A-SINK.