OBS: Detta är utgåva 2022.13. Visa senaste utgåvan.

Om ett utländskt skadeförsäkringsföretag bedriver verksamhet i Sverige genom en generalrepresentation (1 kap. 12 § lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige) ska ett ombud som är bosatt i Sverige fullgöra deklarationsskyldigheten och betala skatter och avgifter för verksamheten (5 kap. 1 § första stycket SFL).

Ombudet ska även i övrigt företräda företaget i frågor som rör dessa skatter och avgifter. Underlag för kontroll av att deklarationsskyldigheten fullgörs ska finnas tillgängligt hos ombudet (5 kap. 1 § andra stycket SFL)

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]