OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Det finns ett drygt tiotal skatteavtal där en eller flera mest-gynnad-nations-klausuler (MFN-klausuler) har aktiverats vilket innebär att en eller flera artiklar i skatteavtalet ska tillämpas på ett annat sätt än enligt sin ordalydelse. Det är emellertid svårt att få information om att en klausul har aktiverats och därför kan det finnas fler aktiverade klausuler än de som Skatteverket har kännedom om.