OBS: Detta är utgåva 2022.3. Sidan är avslutad 2023.

För vissa evenemang som inte kan genomföras alls eller väsentligt begränsat till följd av restriktioner med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 kan det finnas rätt till stöd för 70 procent av vissa kostnader som uppstått efter den 1 januari 2021. Stödet gäller för arrangörer och underleverantörer och för evenemang som genomförts eller skulle ha genomförts mellan den 1 juni 2021 och den 31 december 2021. För planerade evenemang under perioden den 1 september 2021 till och med den 31 december 2021 finns möjlighet att få ett förhandsbesked. Reglerna träder i kraft den 10 augusti 2021 och gäller till och med 31 december 2021.

NYTT: Den 8 mars 2022 förlängs stödet till och med 30 juni 2022. Ansökan om stöd och förhandsbesked ska ha kommit in senast den 16 maj 2022, eller den 31 augusti 2022 för den som fått ett positivt förhandsbesked.

Uppdaterat

Nytt: 2022-03-08

Den 8 mars 2022 förlängs stödet för vissa planerade evenemang till evenemang eller del av evenemang som genomförs eller skulle ha genomförts till och med 30 juni 2022. Stödet höjs till 90 procent av de stödberättigade kostnaderna och till maximalt 22 500 000 kronor. Kravet att inte ha ekonomiska svårigheter gäller också förhandsbesked. Ansökan om stöd och förhandsbesked ska ha kommit in till Skatteverket senast den 16 maj 2022. Om arrangören eller underleverantören har fått ett positivt förhandsbesked ska ansökan om stöd dock i stället ha kommit in till Skatteverket senast den 31 augusti 2022.