OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

I princip är alla ersättningar som en arbetstagare eller uppdragstagare får från sin arbetsgivare respektive uppdragsgivare skattepliktiga. Vissa ersättningar är dock skattefria trots att de betalats ut på grund av tjänst.

Ersättningar som inte är kontanta ska beskattas enligt reglerna för förmåner.