OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

En försäkringsgivare eller ett pensionssparinstitut ska lämna en kontrolluppgift om en betalning till ett privat pensionssparande. Det ska däremot inte lämnas någon kontrolluppgift om en premiebetalning till en tjänstepensionsförsäkring.

Den som betalar ut pension på grund av en pensionsförsäkring ska lämna en kontrolluppgift för utgiven ersättning.

För vilket pensionssparande ska en kontrolluppgift lämnas?

En kontrolluppgift ska lämnas för en betalning till ett privat pensionssparande som pensionssparavdrag får göras för enligt 59 kap. 2 § IL (22 kap. 8 § SFL). Ett pensionssparavdrag kan göras för

Vem ska lämna kontrolluppgiften?

En kontrolluppgift om pensionssparande ska lämnas av försäkringsgivaren eller pensionssparinstitutet (22 kap. 8 § SFL).

För vem ska kontrolluppgiften lämnas?

Kontrolluppgiften ska lämnas för fysiska personer och dödsbon (22 kap. 8 § SFL).

Det ska inte lämnas någon kontrolluppgift för den som är begränsat skattskyldig i Sverige (jfr. 23 kap. 2 § SFL).

Vilka uppgifter ska kontrolluppgiften innehålla?

Av kontrolluppgiften ska framgå

Kontrolluppgiften ska lämnas på fastställt formulär (38 kap. 1 § 1 SFL). En kontrolluppgift om ett pensionssparande ska lämnas på KU50 (blankett 2338 i svensk eller engelsk version).

När ska kontrolluppgiften lämnas?

Kontrolluppgiften ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari kalenderåret efter det kalenderår som betalningen till pensionssparandet gjordes (24 kap. 1 § SFL).

Försäkringsgivaren eller pensionssparinstitutet ska också informera pensionsspararen om de uppgifter som lämnats i kontrolluppgiften senast den 31 januari kalenderåret efter det kalenderår som kontrolluppgiften gäller för (34 kap. 3 § SFL).

Kompletterande information

  • Om försäkringsgivaren inte uppfyller sin skyldighet att lämna en kontrolluppgift om en pensionsförsäkring kan försäkringen komma att avskattas. Ett undantag från avskattning kan dock göras ett enstaka år om försäkringstagaren själv lämnar uppgifterna (58 kap. 19 b § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • Blankett KU50 [1]