OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

I Sverige har förmögenhetsskatten avskaffats från och med taxeringsåret 2008 vilket innebär att det inte längre är aktuellt att tillämpa artikel 23 vid beskattningen här.

Enligt artikel 26 punkt 1 får förmögenhet som en person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar inte beskattas i annan avtalsslutande stat såvida inte beskattningen uttryckligen är tillåten enligt detta avtal. Artikel 23 punkt 7 innebär dock att en avtalsslutande stat som tar ut förmögenhetsskatt inte ska tillämpa artikel 23 punkterna 1–6 i förhållande till Sverige eftersom Sverige inte tar ut sådan skatt. En sådan stat får alltså ta ut förmögenhetsskatt av en person med hemvist i Sverige utan hinder av artikel 23.