OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Samordningsnummer är en identitetsbeteckning. Skatteverket får tilldela samordningsnummer för personer som inte är eller har varit folkbokförda. Detta sker efter ansökan av enskild eller på begäran av en statlig myndighet eller en enskild utbildningsanordnare.