OBS: Detta är utgåva 2022.9. Visa senaste utgåvan.

Ett överklagande av Skatteverkets beslut ska vara skriftligt, men det är inte alla som har rätt att klaga på ett beslut och alla beslut är inte överklagbara. Om Skatteverkets beslut överklagas ska Skatteverket pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid.

För många områden finns det bestämmelser om överklagande i speciallagarna som gäller före förvaltningslagen, se Särskilt om olika ämnesområden.

Uppdaterat