OBS: Detta är utgåva 2023.1. Visa senaste utgåvan.

Sidan är ännu inte uppdaterad med ändringar som trätt i kraft 2023. Sidan kommer att uppdateras i samband med att ny lagstiftning träder i kraft den 13 februari.

El som förbrukas i Sverige är med vissa undantag skattepliktig. Här kan du läsa om de regler som gäller för energiskatt på el.