OBS: Detta är utgåva 2023.1. Visa senaste utgåvan.

Sidan är ännu inte uppdaterad med ändringar som trätt i kraft 2023. Sidan kommer att uppdateras i samband med att ny lagstiftning träder i kraft den 13 februari.

Här kan du läsa om skatt på bränsle och el. Tre skatter regleras i LSE: energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt.

Uppdaterat