OBS: Detta är utgåva 2023.1. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket fattar beslut inom en rad olika ämnesområden. För flera av dessa områden finns det särskilda bestämmelser för omprövning. Om sådana inte finns gäller FL:s bestämmelser om ändring av beslut.