Skatteverket får besluta om föreskrifter enligt särskilda bemyndiganden. Föreskrifterna är liksom lagar och förordningar bindande. De kungörs i Skatteverkets författningssamling (SKVFS). De publiceras här när de har beslutats men är inte gällande förrän de har kommit ut från trycket. Det kan förekomma fel i författningstexterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Här finns alla föreskrifter som har gällt 2012 eller senare och vissa från tidigare år. Här finns också Register över Skatteverkets gällande föreskrifter. Under fliken Alla år visas samtliga föreskrifter och under respektive årsflik visas de föreskrifter som är tillämpliga för det året.

SKVFS 2021:20 Skatteverkets föreskrifter om undantag under åren 2022 och 2023 från skyldigheter som gäller kassaregister och som avser lotterier och skicklighetsspel på en offentlig nöjestillställning;
SKVFS 2018:6 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2015:6) om personalliggare;
SKVFS 2021:16 Skatteverkets föreskrifter om standardexport av data i journalminne från kassaregister
SKVFS 2021:17 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister;
SKVFS 2021:18 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:10) om användning av kassaregister;
SKVFS 2014:9 Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister;
SKVFS 2007:29 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:21) om kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital
SKVFS 2020:10 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister;
SKVFS 2023:13 Skatteverkets föreskrifter om undantag under åren 2024 och 2025 från skyldigheter som gäller kassaregister och som avser lotterier och skicklighetsspel på en offentlig nöjestillställning;
SKVFS 2020:11 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:10) om användning av kassaregister;
SKVFS 2023:16 Skatteverkets föreskrifter om skyldighet att lämna kontrolluppgift;
SKVFS 2020:9 Skatteverkets föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister;
SKVFS 2014:15 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister;
SKVFS 2014:10 Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister;
SKVFS 2018:29 Skatteverkets föreskrifter om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister;
SKVFS 2019:19 Skatteverkets föreskrifter om periodisk sammanställning;