OBS: Detta är utgåva 2023.1. Visa senaste utgåvan.

Revision är en utredningsform som Skatteverket kan använda sig av när det t.ex. finns behov av en fördjupad utredning. Skatteverket kan bl.a. besluta om revision för att kontrollera att uppgiftsskyldighet eller andra skyldigheter har fullgjorts. Revision kan även ske om det finns behov av att hämta in uppgifter för kontroll av annan.