OBS: Detta är utgåva 2023.13. Visa senaste utgåvan.

Skatteverkets meddelanden (SKV M) innehåller information om hur lagar påverkar privatpersoner och företag. Vidare tas i meddelandena in information om internationella överenskommelser och s.k. aktieråd. Här finns meddelanden som rör 2012 eller senare.

SKV M 2023:7 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2023 av aktier i Train Alliance Sweden AB mot kontantlikvid
SKV M 2023:6 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2023 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid
SKV M 2023:9 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2023 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid
SKV M 2023:8 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2023 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid
SKV M 2023:1 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s utdelning år 2022 av aktier i Neobo Fastigheter AB (tidigare Amasten Fastighets AB)
SKV M 2023:3 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2023 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid
SKV M 2023:2 Skatteverkets information om anstånd med att lämna skattedeklaration, punktskattedeklaration, särskild skattedeklaration och förenklad skattedeklaration samt anstånd med att betala skatt som ska redovisas i sådana deklarationer
SKV M 2023:5 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2023 av aktier i Boliden AB mot kontantlikvid
SKV M 2023:4 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2023 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid.