OBS: Detta är utgåva 2023.13. Sidan är avslutad 2023.

Överlåtelse och upplåtelse av fastighet är som huvudregel undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § ML. I vissa fall finns dock skatteplikt även för överlåtelser och upplåtelser av fastighet. Av 3 kap. 3 § ML framgår i vilka fall skatteplikt finns.

Uppdaterat