OBS: Detta är utgåva 2023.13. Visa senaste utgåvan.

Nyheter

Publicerad Kategori Beskrivning
2023-12-22 Vägledning
2023-12-22 Vägledning
2023-12-22 Vägledning
2023-12-22 Vägledning
2023-12-21 Vägledning
Ställningstagande: Beskattningstidpunkt för fastighetsägare som har fått engångsersättning för att ett naturreservat ska bildas
2023-12-21 Vägledning
2023-12-21 Ställningstagande
2023-12-21 Ställningstagande
2023-12-21 Ställningstagande
2023-12-21 Ställningstagande
2023-12-21 Allmänt råd
2023-12-21 Allmänt råd
2023-12-20 Ställningstagande
2023-12-20 Ställningstagande
2023-12-20 Vägledning
Lagändring: Området Tilläggsskatt för företag i stora koncerner har tillkommit
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Ställningstagande
2023-12-20 Ställningstagande
2023-12-20 Ställningstagande
2023-12-20 Ställningstagande
2023-12-20 Vägledning
Pension från en dansk arbetsgivaradministrerad rateopsparing beskattas i takt med att pensionen betalas ut.
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
Lagändring: Beslut och besked om tilläggsskatt
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
Lagändring: Betalningsansvar för kompletterande tilläggsskatt
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
Lagändring: Rapportavgift i förhållande till skattetillägg
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
Förseningsavgift för tilläggsskattedeklaration och tilläggsskatterapport
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
Lagändring: Beslut om rapportavgift
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
Nytt exempel: Exemplet tar bland annat upp dansk rateförsäkring.
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Ställningstagande
2023-12-20 Ställningstagande
2023-12-20 Vägledning
Lagändring: Ytterligare omständigheter ska beaktas vid befrielsebedömningen när det gäller skattetillägg på tilläggsskatt
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
Lagändring: Bestämmelsen om avstämningsuppgifter omfattar även vissa uppgifter kopplade till en tilläggsskattedeklaration
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
Lagändring: Förhandsbesked kan även gälla tilläggsskatt efter ansökan av enskild
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
Lagändring: Förlängd tid för beslut om skattetillägg på tilläggsskatt när en tilläggsskattedeklaration lämnas för sent eller inte alls
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
Lagändring: Ett beslut om skattetillägg på tilläggsskatt ska normalt meddelas inom tre år
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
Lagändring: Skattetillägg tas ut med 40 procent vid rättelser av oriktiga uppgifter som avser tilläggsskatt eller 10 procent om det är fråga om periodiseringsfel
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
Lagändring: Skattetillägg vid skönsbeskattning tas ut med 40 procent på tilläggsskatt
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
Lagändring: Skattetillägg tas ut med 10 procent vid periodiseringsfel som avser tilläggsskatt
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
Lagändring: Skattetillägg vid skönsbeskattning tas ut med 40 procent på tilläggsskatt
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
Lagändring: Skattetilläggsbeslut ska undanröjas om en tilläggsskattedeklaration lämnas inom viss tid
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
Lagändring: Skattetillägg tas ut med 10 procent för periodiseringsfel på tilläggsskatt
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
Lagändring: Skattetillägg på tilläggsskatt tas ut med 40 procent.
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
Lagändring: En ansvarig koncernenhet för kompletterande tilläggsskatt är både uppgifts- och betalningsskyldig
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
Förtydligande: Beslut om tilläggsskatt kan omprövas genom efterbeskattning
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
Lagändring: Oriktig uppgift i tilläggsskattedeklaration kan leda till skattetillägg
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 EU-författning
2023-12-20 EU-författning
2023-12-20 Vägledning
Lagändring: En ansvarig koncernenhet för kompletterande tilläggsskatt är både uppgifts- och betalningsskyldig
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 EU-författning
2023-12-20 EU-författning
2023-12-20 Ställningstagande
2023-12-20 Ställningstagande
2023-12-20 Vägledning
Lagändring: Nytt administrativt samarbete i form av gemensamma revisioner träder i kraft den 1 januari 2024. Alla kontroller enligt SFL kan omfattas.
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
Förtydligande: Revision får beslutas för kontroll av uppgifter i tilläggsskattedeklaration eller tilläggsskatterapport
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
Lagändring: Vitesförbudet gäller även rapportavgift
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
Förtydligande: En koncernenhet får föreläggas att lämna en tilläggsskattedeklaration och en tilläggsskatterapport
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
Förtydligande: Föreläggande att lämna uppgift får användas för kontroll av tilläggsskattedeklaration och tilläggsskatterapport
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
Förtydligande: Bestämmelsen om skönsbeskattning i 57 kap. 1 § SFL tillämpas på tilläggsskattedeklaration
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
Lagändring: Dokumentationsskyldighet för kompletterande tilläggsskatt
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
Lagändring: Området Tilläggsskatt för företag i stora koncerner har tillkommit
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
Lagändring: Ansvarig koncernenhet för kompletterande tilläggsskatt
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
Lagändring: Anstånd med tilläggsskattedeklaration
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Vägledning
2023-12-20 Utgåvenotis
2023-12-20 Utgåvenotis
2023-12-19 Vägledning
Förtydligande: Om mer än en säljare är registrerad på samma konto vid försäljning från digitala plattformar är huvudregeln är att hela den totala ersättningen ska rapporteras för varje person i kontrolluppgiften.
2023-12-19 Vägledning
2023-12-19 Vägledning
2023-12-19 Vägledning
2023-12-19 Vägledning
Omarbetat ställningstagande om allokering av dotterbolagsandelar till fast driftställe
2023-12-19 Vägledning
2023-12-19 Lagar & förordningar
2023-12-19 Lagar & förordningar
2023-12-19 Lagar & förordningar
2023-12-19 Lagar & förordningar
2023-12-19 Vägledning
Rättsfallskommentar: Ekonomisk verksamhet
2023-12-19 Vägledning
2023-12-19 Vägledning
Ställningstagande: Beloppsgräns för debitering av preliminär skatt
2023-12-19 Vägledning
2023-12-19 Ställningstagande
2023-12-19 Ställningstagande
2023-12-19 Rättsfallskommentar
2023-12-19 Rättsfallskommentar
2023-12-18 Vägledning
Föreskrift: Skatteverkets föreskrifter om skyldighet att lämna kontrolluppgift
2023-12-18 Vägledning
2023-12-18 Allmänt råd
2023-12-18 Allmänt råd
2023-12-18 Allmänt råd
2023-12-18 Allmänt råd
2023-12-18 Allmänt råd
2023-12-18 Allmänt råd
2023-12-18 Allmänt råd
2023-12-18 Allmänt råd
2023-12-18 Föreskrift
2023-12-18 Föreskrift
2023-12-18 Föreskrift
2023-12-18 Föreskrift
2023-12-18 Föreskrift
2023-12-18 Föreskrift
2023-12-18 Lagar & förordningar
2023-12-18 Lagar & förordningar
2023-12-18 Vägledning
Ställningstagande: Prispengar och liknande ersättningar till deltagare i tävlingar
2023-12-18 Vägledning
2023-12-18 Ställningstagande
2023-12-18 Ställningstagande
2023-12-14 Vägledning
2023-12-14 Vägledning
2023-12-14 Vägledning
2023-12-14 Vägledning
2023-12-14 Vägledning
2023-12-14 Vägledning
2023-12-14 Vägledning
2023-12-14 Vägledning
2023-12-14 Vägledning
2023-12-14 Vägledning
2023-12-14 Vägledning
2023-12-14 Vägledning
2023-12-14 Vägledning
2023-12-14 Vägledning
2023-12-14 Ställningstagande
2023-12-14 Ställningstagande
2023-12-14 Ställningstagande
2023-12-14 Ställningstagande
2023-12-14 Ställningstagande
2023-12-14 Ställningstagande
2023-12-14 Ställningstagande
2023-12-14 Ställningstagande
2023-12-13 Vägledning
2023-12-13 Vägledning
2023-12-13 Vägledning
Ställningstagande: Begreppet stadigvarande användning m.m. vid frivillig beskattning
2023-12-13 Vägledning
2023-12-13 Ställningstagande
2023-12-13 Ställningstagande
2023-12-13 Vägledning
2023-12-13 Vägledning
2023-12-12 Lagar & förordningar
2023-12-12 Lagar & förordningar
2023-12-12 Vägledning
Förtydligande: Uppdelning av ingående mervärdesskatt
2023-12-12 Vägledning
2023-12-11 Vägledning
Ställningstagande: Framställning av periodiska publikationer och kringtjänster, mervärdesskatt
2023-12-11 Vägledning
2023-12-11 Föreskrift
2023-12-11 Föreskrift
2023-12-11 Föreskrift
2023-12-11 Föreskrift
2023-12-11 Föreskrift
2023-12-11 Föreskrift
2023-12-11 Föreskrift
2023-12-11 Föreskrift
2023-12-11 Föreskrift
2023-12-11 Föreskrift
2023-12-11 Vägledning
Förtydligande: En plattformsoperatör fakturerar köparen men vet inte när säljaren får betalt. Enligt Skatteverket kan plattformsoperatören välja en metod när den fakturerade ersättningen ska redovisas. Metoden ska användas konsekvent för samtliga säljare.
2023-12-11 Vägledning
2023-12-11 Föreskrift
2023-12-11 Föreskrift
2023-12-11 Föreskrift
2023-12-11 Föreskrift
2023-12-11 Föreskrift
2023-12-11 Föreskrift
2023-12-11 Ställningstagande
2023-12-11 Ställningstagande
2023-12-08 Vägledning
2023-12-08 Vägledning
2023-12-07 Vägledning
2023-12-07 Vägledning
2023-12-07 Vägledning
Förtydligande: Exempel på en indirekt bedriven verksamhet kan enligt Skatteverkets uppfattning vara när en plattformsoperatör i eget namn köper in och säljer vidare varor eller tjänster, efter att köpare och säljare har kopplats ihop via plattformen.
2023-12-07 Vägledning
2023-12-07 Vägledning
2023-12-07 Vägledning
2023-12-07 Lagar & förordningar
2023-12-07 Lagar & förordningar
2023-12-04 Allmänt råd
2023-12-04 Allmänt råd
2023-12-01 Ställningstagande
2023-12-01 Ställningstagande
2023-11-30 Vägledning
Nytt ställningstagande: Överföring eller överlåtelse av aktier till en kapitalförsäkring
2023-11-30 Vägledning
2023-11-30 Vägledning
Överföring av aktier till en egen kapitalförsäkring är en avyttring.
2023-11-30 Vägledning
2023-11-30 Vägledning
Ställningstagande: Vem som ska anses framställa el enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi
2023-11-30 Vägledning
2023-11-30 Ställningstagande
2023-11-30 Ställningstagande
2023-11-30 Vägledning
Ställningstagande: Överföring eller överlåtelse av aktier till en kapitalförsäkring
2023-11-30 Vägledning
2023-11-30 Vägledning
Ställningstagande: Beskattning av ersättning för nekad rätt att avverka fjällnära skog
2023-11-30 Vägledning
2023-11-30 Vägledning
Ställningstagande: Beskattning av ersättning för nekad rätt att avverka fjällnära skog
2023-11-30 Vägledning
2023-11-30 Vägledning
Ställningstagande: Beskattning av ersättning för nekad rätt att avverka fjällnära skog
2023-11-30 Vägledning
2023-11-30 Vägledning
Ställningstagande: Justering av avdrag för ingående skatt vid ändrad användning av en solcellsanläggning
2023-11-30 Vägledning
2023-11-30 Vägledning
Skatteverkets ställningstagande Justering av avdrag för ingående skatt vid ändrad användning av en solcellsanläggning
2023-11-30 Vägledning
2023-11-30 Vägledning
Ställningstagande: Justering av avdrag för ingående skatt vid ändrad användning av en solcellsanläggning
2023-11-30 Vägledning
2023-11-30 Ställningstagande
2023-11-30 Ställningstagande
2023-11-30 Ställningstagande
2023-11-30 Ställningstagande
2023-11-30 Ställningstagande
2023-11-30 Ställningstagande
2023-11-30 Vägledning
2023-11-30 Vägledning
2023-11-30 Vägledning
Ställningstagande: Skattereduktion för grön teknik - Installation av batteri
2023-11-30 Vägledning
2023-11-30 Ställningstagande
2023-11-30 Ställningstagande
2023-11-29 Vägledning
2023-11-29 Vägledning
2023-11-29 Vägledning
Ställningstagande: Kapitalvinstbeskattning – amortering av fordran i utländsk valuta
2023-11-29 Vägledning
2023-11-29 Ställningstagande
2023-11-29 Ställningstagande
2023-11-28 Vägledning
Riksbanken byter källa för valutakurser från Nasdaq till ECB
2023-11-28 Vägledning
2023-11-28 Vägledning
Riksbanken byter källa för valutakurser från Nasdaq till ECB
2023-11-28 Vägledning
2023-11-28 Vägledning
2023-11-28 Vägledning
2023-11-28 Vägledning
Rättsfall: Skatterättsnämnden har prövat frågan om beskattning av elstöd enligt förordning (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022.
2023-11-28 Vägledning
2023-11-27 Vägledning
Förtydligande: Omskrivet förtydligande; ovanligt att en plattformsoperatör ska redovisa mervärdesskatt i rutan för skatter på kontrolluppgiften.
2023-11-27 Vägledning
2023-11-27 Vägledning
Förtydligande: Riksbanken byter källa för valutakurser från Nasdaq till ECB
2023-11-27 Vägledning
2023-11-27 Vägledning
Förtydligande: Riksbanken ändrade källa för valutakurser från Nasdaq till ECB den 27 november 2023. Skatteverket anser, liksom tidigare, att Riksbankens publicerade valutakurser ska användas för omräkning.
2023-11-27 Vägledning
2023-11-27 Ställningstagande
2023-11-27 Ställningstagande
2023-11-27 Vägledning
2023-11-27 Vägledning
2023-11-24 Ställningstagande
2023-11-24 Ställningstagande
2023-11-23 Vägledning
2023-11-23 Vägledning
2023-11-22 Vägledning
Förtydligande: Avdragsrätt för mervärdesskatt i samband med försäljning av aktier i dotterbolag
2023-11-22 Vägledning
2023-11-22 Rättsfallskommentar
2023-11-22 Rättsfallskommentar
2023-11-20 Vägledning
Förtydligande: Medlems övertagande av samfällighetsföreningens lån ska behandlas som en inbetalning till föreningen
2023-11-20 Vägledning
2023-11-20 Allmänt råd
2023-11-20 Allmänt råd
2023-11-15 Vägledning
2023-11-15 Vägledning
2023-11-15 Vägledning
Förtydligande: Schablonberäkning för stödordningen i form av lättnader i beskattningen av personaloptioner
2023-11-15 Vägledning
2023-11-15 Vägledning
Förtydligande: Reglerna om skattefria personaloptioner utgör ett statligt stöd
2023-11-15 Vägledning
2023-11-14 Vägledning
2023-11-14 Vägledning
2023-11-14 Vägledning
Förtydligande: Avsnittet avseende undantag vid försäljning av varor har bl.a. uppdaterats med nya exempel.
2023-11-14 Vägledning
2023-11-13 Allmänt råd – aktier
2023-11-13 Allmänt råd – aktier
2023-11-13 Allmänt råd – aktier
2023-11-13 Allmänt råd – aktier
2023-11-13 Vägledning
Förtydligande: Ingen avdragsrätt för tillhandahållanden till särskilda investeringsfonder
2023-11-13 Vägledning
2023-11-10 Vägledning
Sidan särskild postadress har skrivits om med anledning av omarbetning av Flytta inom Sverige
2023-11-10 Vägledning
2023-11-10 Vägledning
Sidan Utredning och kontroll av bosättning har skrivits om
2023-11-10 Vägledning
2023-11-10 Vägledning
Sidan Avregistrerad som försvunnen har skrivits om och delvis fått justerad struktur
2023-11-10 Vägledning
2023-11-10 Vägledning
Sidan Flytta inom Norden har skrivits om
2023-11-10 Vägledning
2023-11-10 Vägledning
Flytta från Sverige har fått en ny struktur
2023-11-10 Vägledning
2023-11-10 Vägledning
Sidorna under Flytta inom Sverige har fått en ny struktur och skrivits om
2023-11-10 Vägledning
2023-11-10 Vägledning
Fötydligande: Riktlinje från mervärdesskattekommittén gällande bränslekort
2023-11-10 Vägledning
2023-11-10 Vägledning
Ställningstagande: Krav på uppgift om mängd, omfattning och art i en faktura
2023-11-10 Vägledning
2023-11-10 Ställningstagande
2023-11-10 Ställningstagande
2023-11-10 Utgåvenotis
2023-11-10 Utgåvenotis
2023-11-09 Vägledning
Rättsfall: Två tekniskt sett åtskilda produktionsenheter för solenergi ska ses som två anläggningar
2023-11-09 Vägledning
2023-11-07 Vägledning
Ställningstagande: Fråga om när inbetalning av trafikskatt ska anses ha bokförts på det särskilda kontot
2023-11-07 Vägledning
2023-11-07 Vägledning
Ställningstagande: Fråga om när inbetalning av trafikskatt ska anses ha bokförts på det särskilda kontot
2023-11-07 Vägledning
2023-11-07 Vägledning
Ställningstagande: Fråga om när inbetalning av trafikskatt ska anses ha bokförts på det särskilda kontot
2023-11-07 Vägledning
2023-11-07 Vägledning
Ställningstagande: Fråga om när inbetalning av trafikskatt ska anses ha bokförts på det särskilda kontot
2023-11-07 Vägledning
2023-11-07 Ställningstagande
2023-11-07 Ställningstagande
2023-11-07 Vägledning
2023-11-07 Vägledning
2023-11-07 Vägledning
2023-11-07 Vägledning
2023-11-06 Vägledning
Ställningstagande: Rättelse av nybilspris
2023-11-06 Vägledning
2023-11-06 Vägledning
Rättsfallskommentar: Uppdelning av ingående mervärdesskatt vid blandad verksamhet
2023-11-06 Vägledning
2023-11-06 Rättsfallskommentar
2023-11-06 Rättsfallskommentar
2023-11-02 Ställningstagande
2023-11-02 Ställningstagande
2023-11-01 Vägledning
Förtydligande: Styvsyskon räknas inte som närstående
2023-11-01 Vägledning
2023-10-31 Lagar & förordningar
2023-10-31 Lagar & förordningar
2023-10-31 Lagar & förordningar
2023-10-31 Lagar & förordningar
2023-10-31 Lagar & förordningar
2023-10-31 Lagar & förordningar
2023-10-31 Lagar & förordningar
2023-10-31 Lagar & förordningar
2023-10-31 Vägledning
2023-10-31 Vägledning
2023-10-31 Vägledning
2023-10-31 Vägledning
2023-10-31 Vägledning
Ränteavdragsförbud – Antigua och Barbuda, Belize och Seychellerna har lagts till i EU:s uppdaterade förteckning 2023-10-23 över icke samarbetsvilliga länder och Brittiska Jungfruöarna, Costa Rica och Marshallöarna har samtidigt tagits bort från förteckningen.
2023-10-31 Vägledning
2023-10-30 Vägledning
Ränteavdragsförbud – Antigua och Barbuda, Belize och Seychellerna har lagts till i EU:s uppdaterade förteckning 2023-10-23 över icke samarbetsvilliga länder och Brittiska Jungfruöarna, Costa Rica och Marshallöarna har samtidigt tagits bort från förteckningen.
2023-10-30 Vägledning
2023-10-30 Vägledning
Föreskrift: Ändring i Skatteverkets föreskrift om nybilspris för bilar med tillverkningsår 2023
2023-10-30 Vägledning
2023-10-30 Föreskrift
2023-10-30 Föreskrift
2023-10-27 Ställningstagande
2023-10-27 Ställningstagande
2023-10-25 Vägledning
Förtydligande: Sannolik identitet
2023-10-25 Vägledning
2023-10-25 Vägledning
Förtydligande: Identitetskontroll vid personlig inställelse i utlandet
2023-10-25 Vägledning
2023-10-25 Vägledning
Förtydligande: Identitetskontroll vid tilldelning av samordningsnummer
2023-10-25 Vägledning
2023-10-25 Vägledning
Förtydligande: Exempel på när en idrottstjänst kan tillhandahållas i flera led
2023-10-25 Vägledning
2023-10-25 Vägledning
2023-10-25 Vägledning
2023-10-25 Vägledning
Förtydligande: Avsättning för pensioner som redovisats i föregående års inkomstdeklaration är inte en avstämningsuppgift
2023-10-25 Vägledning
2023-10-24 Vägledning
Rättsfall: Tillhandahållande av dressincykel är inte en tjänst som avser persontransport, museiverksamhet eller idrott.
2023-10-24 Vägledning
2023-10-23 Vägledning
Rättsfall: Överlåtelse av s.k. prenumerationsgåvor är inte uttag
2023-10-23 Vägledning
2023-10-23 Vägledning
Rättsfall: Prenumerationsgåva var underordnad prenumerationstjänsten
2023-10-23 Vägledning
2023-10-23 Föreskrift
2023-10-23 Föreskrift
2023-10-23 Allmänt råd – aktier
2023-10-23 Allmänt råd – aktier
2023-10-23 Föreskrift
2023-10-23 Föreskrift
2023-10-23 Allmänt råd – aktier
2023-10-23 Allmänt råd – aktier
2023-10-23 Lagar & förordningar
2023-10-23 Lagar & förordningar
2023-10-19 Vägledning
Ställningstagande: Laddstationer för elfordon – fast eller lös egendom
2023-10-19 Vägledning
2023-10-19 Ställningstagande
2023-10-19 Ställningstagande
2023-10-19 Vägledning
Rättsfallskommentar: Avdragsrätt för mervärdesskatt i samband med försäljning av aktier i dotterbolag
2023-10-19 Vägledning
2023-10-19 Rättsfallskommentar
2023-10-19 Rättsfallskommentar
2023-10-19 Ställningstagande
2023-10-19 Ställningstagande
2023-10-19 Vägledning
Rättsfallskommentar: Skatterättsnämnden har prövat frågan om vilket beskattningsår en person kan få skattereduktion i samband med factoring
2023-10-19 Vägledning
2023-10-19 Vägledning
Rättsfallskommentar: Skatterättsnämnden har prövat frågan om vilket beskattningsår en person kan få skattereduktion i samband med factoring
2023-10-19 Vägledning
2023-10-19 Rättsfallskommentar
2023-10-19 Rättsfallskommentar
2023-10-19 Rättsfallskommentar
2023-10-19 Rättsfallskommentar
2023-10-17 Vägledning
Rättsfall: Inget fast etableringsställe genom exklusivt tjänsteavtal med bolag i samma koncern
2023-10-17 Vägledning
2023-10-16 Vägledning
Verksamhet som anordnas av en organisation ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund eller annan jämförlig organisation bör innefatta fysisk aktivitet för att räknas som idrottslig verksamhet.
2023-10-16 Vägledning
2023-10-13 Vägledning
2023-10-13 Vägledning
2023-10-13 Ställningstagande
2023-10-13 Ställningstagande
2023-10-12 Vägledning
Rättsfallskommentar: HFD, mål nr 7394-21, beskattningstidpunkt för utdelning
2023-10-12 Vägledning
2023-10-12 Vägledning
2023-10-12 Vägledning
2023-10-12 Vägledning
2023-10-12 Vägledning
2023-10-12 Vägledning
Förtydligande: Industriell verksamhet – portionsförpackade måltider m.m.
2023-10-12 Vägledning
2023-10-12 Vägledning
Förtydligande: Industriell verksamhet – portionsförpackade måltider m.m.
2023-10-12 Vägledning
2023-10-10 Rättsfallskommentar
2023-10-10 Rättsfallskommentar
2023-10-03 Vägledning
Rättsfall: Skuldsanering en andra gång
2023-10-03 Vägledning
2023-10-03 Vägledning
Området Förberedelsearbetet inför taxeringen 2025 har tillkommit med anledning av det förberedande arbetet inför taxeringen 2025.
2023-10-03 Vägledning
2023-10-03 Utgåvenotis
2023-10-03 Utgåvenotis
2023-10-02 Vägledning
Förhandsbesked: Erkänd utbildningsanordnare
2023-10-02 Vägledning
2023-09-28 Vägledning
Förtydligande: Utgör ersättning för kopior av dataprogram för vidareförsäljning royalty?
2023-09-28 Vägledning
2023-09-26 Vägledning
Lagändring: Nya regler i FdbL.
2023-09-26 Vägledning
2023-09-26 Vägledning
Lagändring: Nya och ändrade bestämmelser i FdbL
2023-09-26 Vägledning
2023-09-25 Vägledning
Förhandsbesked: En obemannad drivmedelsanläggning är en sådan byggnad eller anläggning som reglerna om byggnadsrörelse i 27 kap. IL avser
2023-09-25 Vägledning
2023-09-25 Vägledning
2023-09-25 Vägledning
2023-09-22 Vägledning
Förtydligande: Avräkning med ett minsta spärrbelopp på 500 kr när spärrbeloppet överstiger den skatt som tas ut på inkomsten före avräkning
2023-09-22 Vägledning
2023-09-21 Vägledning
Sidan Skattskyldighet vid ackord har uppdaterats
2023-09-21 Vägledning
2023-09-20 Vägledning
Lagändring: Uppgifter som ska lämnas i arbetsgivardeklarationen om betalningsmottagaren
2023-09-20 Vägledning
2023-09-20 Vägledning
Lagändring: Uppgifter som ska lämnas i arbetsgivardeklarationen om betalningsmottagaren
2023-09-20 Vägledning
2023-09-20 Vägledning
2023-09-20 Vägledning
2023-09-19 Vägledning
Svar på uppkommen fråga: Behandlingen av airdrops i inkomstslaget kapital
2023-09-19 Vägledning
2023-09-18 Vägledning
Rättsfall: Fråga om ersättning för kostnader kan inte prövas i ett mål om återställande av försutten tid.
2023-09-18 Vägledning
2023-09-18 Föreskrift
2023-09-18 Föreskrift
2023-09-18 Vägledning
Ställningstaganden om punktskatter som berör utländska beskickningar, konsulat och dess personal
2023-09-18 Vägledning
2023-09-18 Vägledning
Uppdaterat ställningstagande om energiskatt på el som berör utländska beskickningar, konsulat och dess personal
2023-09-18 Vägledning
2023-09-18 Vägledning
Förtydligande: Arbetslösas kostnader för att söka arbete
2023-09-18 Vägledning
2023-09-15 Ställningstagande
2023-09-15 Ställningstagande
2023-09-11 Allmänt råd – aktier
2023-09-11 Allmänt råd – aktier
2023-09-11 Allmänt råd – aktier
2023-09-11 Allmänt råd – aktier
2023-09-11 Vägledning
Området Grunder och regler för samtliga taxeringsenhetstyper 2024 har tillkommit med anledning av taxeringen 2024.
2023-09-11 Vägledning
2023-09-11 Utgåvenotis
2023-09-11 Utgåvenotis
2023-09-08 Vägledning
Området Småhus 2024 har tillkommit med anledning av taxeringen 2024.
2023-09-08 Vägledning
2023-09-08 Utgåvenotis
2023-09-08 Utgåvenotis
2023-09-07 Vägledning
Rättsfall: Dom från Kammarrätten avseende trängselskatt - makulerat inbetalningskort
2023-09-07 Vägledning
2023-09-07 Vägledning
2023-09-07 Vägledning
2023-09-06 Vägledning
Lagändring: Skyldighet för Skatteverket att anmäla vissa brott kopplat till hanteringen med samordningsnummer
2023-09-06 Vägledning
2023-09-06 Vägledning
Lagändring: Anmälan om misstänkt folkbokföringsbrott kan återigen göras till åklagare
2023-09-06 Vägledning
2023-09-06 Vägledning
Förtydligande: Statliga myndigheter och representation
2023-09-06 Vägledning
2023-09-04 Allmänt råd – aktier
2023-09-04 Allmänt råd – aktier
2023-09-04 Allmänt råd – aktier
2023-09-04 Allmänt råd – aktier
2023-09-04 Vägledning
Förtydligande: Det kan presumeras att en vara är begagnad och har varit i bruk om en privatperson köpt den och haft den i sin ägo
2023-09-04 Vägledning
2023-09-04 Vägledning
Lagändring: Sekretess för dataanalyser och urval inom folkbokföringsverksamheten
2023-09-04 Vägledning
2023-09-01 Vägledning
Lagändring: Analys- och urvalsdatabas i folkbokföringsverksamheten
2023-09-01 Vägledning
2023-09-01 Utgåvenotis
2023-09-01 Utgåvenotis
2023-08-30 Vägledning
Förtydligande: Unionsinternt förvärv av konstverk, samlarföremål och antikviteter omfattas av skattesatsen 25 procent
2023-08-30 Vägledning
2023-08-30 Vägledning
Rättsfall: Beräkning av återförsäljares vinstmarginal vid unionsinternt förvärv av konstverk från upphovsman
2023-08-30 Vägledning
2023-08-30 Vägledning
Förtydligande: När ska estnisk skatt som tas ut på ett fast driftställe i Estland avräknas från den svenska skatten?
2023-08-30 Vägledning
2023-08-29 Vägledning
Lagändring: Nya regler om samordningsnummer
2023-08-29 Vägledning
2023-08-29 Vägledning
Lagändring: Nya regler om samordningsnummer
2023-08-29 Vägledning
2023-08-29 Vägledning
Lagändring: Nya regler om samordningsnummer
2023-08-29 Vägledning
2023-08-25 Vägledning
2023-08-25 Vägledning
2023-08-22 Vägledning
Lagändring: Nya regler för samordningsnummer
2023-08-22 Vägledning
2023-08-22 Vägledning
Lagändring den 1 september 2023: Överlämnande av handlingar för identitetskontroll
2023-08-22 Vägledning
2023-08-22 Utgåvenotis
2023-08-22 Utgåvenotis
2023-08-21 Allmänt råd
2023-08-21 Allmänt råd
2023-08-21 Allmänt råd
2023-08-21 Allmänt råd
2023-08-21 Föreskrift
2023-08-21 Föreskrift
2023-08-21 Föreskrift
2023-08-21 Föreskrift
2023-08-21 Föreskrift
2023-08-21 Föreskrift
2023-08-21 Föreskrift
2023-08-21 Föreskrift
2023-08-15 Ställningstagande
2023-08-15 Ställningstagande
2023-08-14 Allmänt råd – aktier
2023-08-14 Allmänt råd – aktier
2023-08-14 Allmänt råd – aktier
2023-08-14 Allmänt råd – aktier
2023-08-11 Vägledning
2023-08-11 Vägledning
2023-07-27 Lagar & förordningar
2023-07-27 Lagar & förordningar
2023-07-24 Vägledning
Lagändring: Ny lydelse av 5 c § SdbF fr.o.m. 1 maj 2023
2023-07-24 Vägledning
2023-07-24 Vägledning
2023-07-01 Ny sekretessbrytande bestämmelse för utlämnande av uppgift till enskild eller annan myndighet för teknisk bearbetning och teknisk lagring
2023-07-24 Vägledning
2023-07-24 Vägledning
2023-07-01 Ny sekretessbrytande bestämmelse för utlämnande till enskild eller annan myndighet för teknisk bearbetning eller teknisk lagring
2023-07-24 Vägledning
2023-07-18 Vägledning
Förtydligande: Uttagsbeskattning vid donation av varor
2023-07-18 Vägledning
2023-07-10 Vägledning
2023-07-10 Vägledning
2023-07-10 Vägledning
2023-07-10 Vägledning
2023-07-10 Ställningstagande
2023-07-10 Ställningstagande
2023-07-07 Vägledning
Lagändring: Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet är behörig myndighet vid tillämpning av förordning (2008:1396) om förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionen.
2023-07-07 Vägledning
2023-07-07 Vägledning
2023-07-07 Vägledning
2023-07-07 Vägledning
Lagändring: De sekretessbrytande bestämmelserna om utlämnande av personuppgifter till utländska myndigheter och mellanfolkliga organisationer i 2 kap. 7 § SBDL gäller även vid behandling av uppgifter om juridiska personer.
2023-07-07 Vägledning
2023-07-04 Ställningstagande
2023-07-04 Ställningstagande
2023-07-04 Ställningstagande
2023-07-04 Ställningstagande
2023-07-04 Ställningstagande
2023-07-04 Ställningstagande
2023-07-03 Vägledning
Förtydligande: Underlag för avdragsrätt vid exekutiv auktion
2023-07-03 Vägledning
2023-07-03 Vägledning
Förtydligande: Faktureringsskyldighet vid försäljning på exekutiv auktion
2023-07-03 Vägledning
2023-07-03 Ställningstagande
2023-07-03 Ställningstagande
2023-06-30 Vägledning
Lagändring: Taket för avdraget för forskning och utveckling har höjts från den 1 juli 2023
2023-06-30 Vägledning
2023-06-30 Vägledning
Förtydligande: Avseende växa-stöd till företag i intressegemenskap.
2023-06-30 Vägledning
2023-06-30 Vägledning
Förtydligande: Avseende upphörandet av lagen om tillfälligt utvidgat växa-stöd den 31 december 2022 och att anställningar som påbörjas därefter regleras av de permanenta reglerna om växa-stöd.
2023-06-30 Vägledning
2023-06-30 Vägledning
Förtydligande: Återbetalning till inbetalaren
2023-06-30 Vägledning
2023-06-30 Vägledning
Ställningstagande: Avräkning utländsk skatt – valutakurs vid omräkning av avräkningsbar utländsk skatt till svenska kronor
2023-06-30 Vägledning
2023-06-30 Vägledning
Ställningstagande: Avräkning utländsk skatt – valutakurs vid omräkning av avräkningsbar utländsk skatt till svenska kronor
2023-06-30 Vägledning
2023-06-30 Vägledning
Förtydligande: El för laddning
2023-06-30 Vägledning
2023-06-30 Vägledning
Ställningstagande: Avräkning utländsk skatt – valutakurs vid omräkning av avräkningsbar utländsk skatt till svenska kronor
2023-06-30 Vägledning
2023-06-30 Vägledning
Ställningstagande: Avräkning utländsk skatt – valutakurs vid omräkning av avräkningsbar utländsk skatt till svenska kronor
2023-06-30 Vägledning
2023-06-29 Vägledning
2023-06-29 Vägledning
2023-06-29 Vägledning
Ställningstagande: Avräkning utländsk skatt – valutakurs vid omräkning av avräkningsbar utländsk skatt till svenska kronor
2023-06-29 Vägledning
2023-06-29 Vägledning
Lagändring: Ändrade transparensregler inom energibeskattningen
2023-06-29 Vägledning
2023-06-29 Vägledning
Lagändring: Slopad skattenedsättning för datorhallar
2023-06-29 Vägledning
2023-06-29 Vägledning
Förtydligande: F-skatt och bristräkning vid tillfälligt anstånd
2023-06-29 Vägledning
2023-06-28 Vägledning
2023-06-28 Vägledning
2023-06-28 Vägledning
Förtydligande: Hur ska löpande kapitalinkomster i utländsk valuta omräknas till svenska kronor?
2023-06-28 Vägledning
2023-06-27 Vägledning
Förtydligande: Betydelsen av risk för konkurs vid anstånd för att undvika betydande skada
2023-06-27 Vägledning
2023-06-27 Vägledning
Allmänt råd: Ändring i Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter.
2023-06-27 Vägledning
2023-06-27 Vägledning
Ställningstagande: Avräkning utländsk skatt – ska valutakursdifferenser i inkomstslaget näringsverksamhet påverka den utländska inkomsten vid spärrbeloppsberäkningen?
2023-06-27 Vägledning
2023-06-27 Vägledning
Förtydligande: ska en inkomst som är undantagen från beskattning i Sverige tas med i spärrbeloppsberäkningen när ett carry forward-belopp ska avräknas?
2023-06-27 Vägledning
2023-06-27 Vägledning
Förtydligande: Avräkning utländsk skatt - vad krävs för att spärrbeloppet ska anses uppgå till minst 500 kr ?
2023-06-27 Vägledning
2023-06-27 Vägledning
Ny sida: Avtal med en inkomstartikel som rör professorer, lärare, forskare m.fl.
2023-06-27 Vägledning
2023-06-27 Vägledning
Ställningstagande: Avräkning utländsk skatt - vad krävs för att spärrbeloppet ska anses uppgå till minst 500 kr?
2023-06-27 Vägledning
2023-06-27 Vägledning
Vad som ska redovisas fr.o.m. den 1 juli 2023
2023-06-27 Vägledning
2023-06-27 Vägledning
Särskild mervärdesskattedeklaration fr.o.m. 1 juli 2023
2023-06-27 Vägledning
2023-06-27 Vägledning
Mervärdesskattedeklaration fr.o.m. 1 juli 2023
2023-06-27 Vägledning
2023-06-27 Vägledning
Ny mervärdesskattelag 1 juli 2023
2023-06-27 Vägledning
2023-06-27 Vägledning
2023-06-27 Vägledning
2023-06-27 Utgåvenotis
2023-06-27 Utgåvenotis
2023-06-26 Vägledning
Förtydligande: Ackord är inte reglerat i det nordiska skattehandräckningsavtalet
2023-06-26 Vägledning
2023-06-26 Allmänt råd – aktier
2023-06-26 Allmänt råd – aktier
2023-06-26 Allmänt råd – aktier
2023-06-26 Allmänt råd – aktier
2023-06-26 Vägledning
2023-06-26 Vägledning
2023-06-26 Ställningstagande
2023-06-26 Ställningstagande
2023-06-26 Ställningstagande
2023-06-26 Ställningstagande
2023-06-26 Ställningstagande
2023-06-26 Ställningstagande
2023-06-26 Ställningstagande
2023-06-26 Ställningstagande
2023-06-26 Ställningstagande
2023-06-26 Ställningstagande
2023-06-26 Vägledning
Förtydligande: spärrbeloppsberäkning när en juridisk person har fått skattereduktion
2023-06-26 Vägledning
2023-06-26 Ställningstagande
2023-06-26 Ställningstagande
2023-06-22 Rättsfallskommentar
2023-06-22 Rättsfallskommentar
2023-06-22 Vägledning
Skatteverket har ändrat uppfattning i fråga om kravet på heltäckande sjukförsäkring vid folkbokföring
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
Förtydligande: Strimlade lån
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
Ställningstagande: F-Skuldsanering, befrielse från tilläggsavgift
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
Ställningstagande: Skuldsanering, befrielse från tilläggsavgift
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
Rättsfallskommentar: Beskattningskonsekvenser när bed and breakfast-verksamhet bedrivs i egen privatbostadsfastighet
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
Lagändring: Ändrad rättslig grund för skattenedsättning för vattenbruksverksamhet
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
Rättsfall: Behörighet för konkursbo att väcka talan
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
Skatteverket har ändrat uppfattning i fråga om kravet på heltäckande sjukförsäkring vid folkbokföring.
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
Skatteverket har ändrat uppfattning i fråga om kravet på heltäckande sjukförsäkring vid folkbokföring
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
Skatteverket har ändrat uppfattning i fråga om kravet på heltäckande sjukförsäkring vid folkbokföring
2023-06-22 Vägledning
2023-06-21 Vägledning
Förtydligande: Premiens storlek vid överföring av aktier till en egen kapitalförsäkring är marknadsvärdet på aktierna
2023-06-21 Vägledning
2023-06-21 Vägledning
Förtydligande: Premiens storlek vid överföring av aktier till en egen utländsk kapitalförsäkring är marknadsvärdet på aktierna
2023-06-21 Vägledning
2023-06-21 Vägledning
Rättsfallskommentar: Holdingbolags avdrag för ingående skatt
2023-06-21 Vägledning
2023-06-21 Rättsfallskommentar
2023-06-21 Rättsfallskommentar
2023-06-19 Allmänt råd – aktier
2023-06-19 Allmänt råd – aktier
2023-06-19 Allmänt råd – aktier
2023-06-19 Allmänt råd – aktier
2023-06-19 Allmänt råd
2023-06-19 Allmänt råd
2023-06-19 Vägledning
Förtydligande: Husvagnar
2023-06-19 Vägledning
2023-06-19 Vägledning
Förtydligande: Båtar
2023-06-19 Vägledning
2023-06-19 Vägledning
Förtydligande: Upplåtelse i flera led
2023-06-19 Vägledning
2023-06-19 Vägledning
Förtydligande: Upplåtelse till andrahandshyresgäst
2023-06-19 Vägledning
2023-06-19 Vägledning
Förtydligande: Skattepliktig uthyrning av parkeringsplatser
2023-06-19 Vägledning
2023-06-19 Ställningstagande
2023-06-19 Ställningstagande
2023-06-16 Ställningstagande
2023-06-16 Ställningstagande
2023-06-16 Ställningstagande
2023-06-16 Ställningstagande
2023-06-16 Ställningstagande
2023-06-16 Ställningstagande
2023-06-16 Vägledning
Förtydligande: Vem kan få skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el?
2023-06-16 Vägledning
2023-06-16 Ställningstagande
2023-06-16 Ställningstagande
2023-06-15 Vägledning
Överföring av aktier till en egen kapitalförsäkring är en avyttring.
2023-06-15 Vägledning
2023-06-15 Vägledning
Förtydligande: Kapitaltillskottets storlek vid tillämpning av beloppsspärren när tillskottet sker i form av eftergift av fordran
2023-06-15 Vägledning
2023-06-15 Vägledning
2023-06-15 Vägledning
2023-06-15 Vägledning
2023-06-15 Vägledning
2023-06-15 Vägledning
2023-06-15 Vägledning
2023-06-15 Vägledning
2023-06-15 Vägledning
2023-06-15 Vägledning
Ställningstagande: Får Skatteverket använda uppgifter, som det har fått genom informationsutbyte för beskattningsändamål, till att ta ut socialavgifter och fastställa pensionsgrundande inkomst?
2023-06-15 Vägledning
2023-06-15 Ställningstagande
2023-06-15 Ställningstagande
2023-06-15 Ställningstagande
2023-06-15 Ställningstagande
2023-06-15 Ställningstagande
2023-06-15 Ställningstagande
2023-06-15 Ställningstagande
2023-06-15 Ställningstagande
2023-06-15 Ställningstagande
2023-06-15 Ställningstagande
2023-06-15 Ställningstagande
2023-06-15 Ställningstagande
2023-06-15 Ställningstagande
2023-06-15 Ställningstagande
2023-06-14 Ställningstagande
2023-06-14 Ställningstagande
2023-06-14 Vägledning
Rättsfall: Anställdas inköp av kontorsinventarier skedde för arbetsgivarens räkning
2023-06-14 Vägledning
2023-06-14 Vägledning
Rättsfall: Inventarier som finns i en anställds hem
2023-06-14 Vägledning
2023-06-13 Vägledning
Förtydligande: Hur mottaget omställningsstöd eller evenemangsstöd påverkar löneunderlaget
2023-06-13 Vägledning
2023-06-12 Ställningstagande
2023-06-12 Ställningstagande
2023-06-12 Ställningstagande
2023-06-12 Ställningstagande
2023-06-12 Lagar & förordningar
2023-06-12 Lagar & förordningar
2023-06-12 Vägledning
2023-06-12 Vägledning
2023-06-12 Vägledning
2023-06-12 Vägledning
2023-06-09 Vägledning
2023-06-09 Vägledning
2023-06-09 Vägledning
2023-06-09 Vägledning
2023-06-09 Vägledning
Förordningsändring: Den 1 juli 2023 införs bestämmelser om ett nytt märkämne
2023-06-09 Vägledning
2023-06-09 Vägledning
2023-06-09 Vägledning
2023-06-09 Ställningstagande
2023-06-09 Ställningstagande
2023-06-09 Ställningstagande
2023-06-09 Ställningstagande
2023-06-09 Ställningstagande
2023-06-09 Ställningstagande
2023-06-09 Ställningstagande
2023-06-09 Ställningstagande
2023-06-09 Ställningstagande
2023-06-09 Ställningstagande
2023-06-09 Ställningstagande
2023-06-09 Ställningstagande
2023-06-08 Vägledning
Förtydligande: Beräkning av avräkningsbar utländsk skatt för varje inkomst vid omvänd credit när flera inkomster har beskattats i hemviststaten
2023-06-08 Vägledning
2023-06-08 Ställningstagande
2023-06-08 Ställningstagande
2023-06-08 Ställningstagande
2023-06-08 Ställningstagande
2023-06-08 Ställningstagande
2023-06-08 Ställningstagande
2023-06-08 Ställningstagande
2023-06-08 Ställningstagande
2023-06-08 Ställningstagande
2023-06-08 Ställningstagande
2023-06-08 Ställningstagande
2023-06-08 Ställningstagande
2023-06-07 Vägledning
2023-06-07 Vägledning
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Lagar & förordningar
2023-06-07 Lagar & förordningar
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-05 Vägledning
Förtydligande: Ett beslut om justering gäller från den kalendermånad som beslutet meddelas.
2023-06-05 Vägledning
2023-06-05 Vägledning
Förtydligande: Ett beslut om justering gäller från den kalendermånad som beslutet meddelas.
2023-06-05 Vägledning
2023-06-02 Vägledning
2023-06-02 Vägledning
2023-06-02 Vägledning
Förtydligande: Hjälpfartyg enligt artikel 21 punkt 5 i det nordiska skatteavtalet
2023-06-02 Vägledning
2023-06-01 Vägledning
Lagändring: Bestämmelserna om skattebefrielse för förbrukning av el i en datorhall upphör att gälla
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Vägledning
Lagändring: Bestämmelserna om skattebefrielse för förbrukning av el i en datorhall upphör att gälla
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Vägledning
Lagändring: El som förbrukas i en datorhall
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Vägledning
Lagändring: Bestämmelserna om skattebefrielse för förbrukning av el i en datorhall upphör att gälla
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Vägledning
Förtydligande: Crowdfunding
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Vägledning
Förtydligande: Crowdfunding
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Vägledning
Förtydligande: Transaktioner av virtuella valutor som görs via s.k. digitala plånböcker
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Vägledning
Förtydligande: Crowdfunding
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Utgåvenotis
2023-06-01 Utgåvenotis
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Vägledning
Förtydligande: Kännetecknet i 22 § 3 RAL är inte tillämpligt bara för att allmänheten saknar tillgång till registren om beneficial owner i Cypern
2023-05-31 Vägledning
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Vägledning
Förtydligande: Svenska E-sportförbundet medlem i Riksidrottsförbundet
2023-05-31 Vägledning
2023-05-30 Vägledning
Förtydligande: Återföring av avdrag för utländsk skatt när avdraget tidigare varit beloppsmässigt begränsat
2023-05-30 Vägledning
2023-05-30 Vägledning
Förtydligande: Återkallelse av tillfälligt anstånd efter beslut om skuldsanering eller F-skuldsanering
2023-05-30 Vägledning
2023-05-29 Vägledning
Föreskrift: Ändring i Skatteverkets föreskrift om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2023
2023-05-29 Vägledning
2023-05-29 Föreskrift
2023-05-29 Föreskrift
2023-05-29 Vägledning
Rättsfall: Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av en lokal till flera hyresgäster samtidigt
2023-05-29 Vägledning
2023-05-29 Rättsfallskommentar
2023-05-29 Rättsfallskommentar
2023-05-29 Ställningstagande
2023-05-29 Ställningstagande
2023-05-26 Ställningstagande
2023-05-26 Ställningstagande
2023-05-26 Ställningstagande
2023-05-26 Ställningstagande
2023-05-26 Ställningstagande
2023-05-26 Ställningstagande
2023-05-25 Vägledning
Förtydligande: Omprövning efter beskattningsårets utgång
2023-05-25 Vägledning
2023-05-25 Vägledning
2023-05-25 Vägledning
2023-05-25 Vägledning
2023-05-25 Vägledning
2023-05-25 Rättsfallskommentar
2023-05-25 Rättsfallskommentar
2023-05-25 Vägledning
2023-05-25 Vägledning
2023-05-25 Vägledning
Förtydligande: När är en borgenär i en företagsrekonstruktion berörd part?
2023-05-25 Vägledning
2023-05-24 Vägledning
Förtydligande: Om en plattformsoperatör har hållit inne mervärdesskatt från säljarens ersättning, hur ska det redovisas på kontrolluppgiften?
2023-05-24 Vägledning
2023-05-24 Vägledning
Förtydligande: Den som ska lämna kontrolluppgifter ska även lämna informationsuppgifter till den som kontrolluppgifterna lämnas för
2023-05-24 Vägledning
2023-05-23 Vägledning
Rättsfallskommentar: Registreringens betydelse för ett passivt holdingbolags rätt till avdrag
2023-05-23 Vägledning
2023-05-23 Vägledning
Förtydligande: Begreppen verklig huvudman och företagsledare bedöms enligt olika regler.
2023-05-23 Vägledning
2023-05-23 Vägledning
2023-05-23 Vägledning
2023-05-23 Vägledning
Rättsfallskommentar: Skatteverkets ställningstagande ”Begreppet stadigvarande användning vid frivillig skattskyldighet; mervärdesskatt” överensstämmer delvis inte med en dom från Högsta förvaltningsdomstolen
2023-05-23 Vägledning
2023-05-22 Ställningstagande
2023-05-22 Ställningstagande
2023-05-22 Rättsfallskommentar
2023-05-22 Rättsfallskommentar
2023-05-17 Ställningstagande
2023-05-17 Ställningstagande
2023-05-17 Ställningstagande
2023-05-17 Ställningstagande
2023-05-17 Utgåvenotis
2023-05-17 Utgåvenotis
2023-05-16 Ställningstagande
2023-05-16 Ställningstagande
2023-05-15 Vägledning
Förtydligande: Sidan Vad är intressegemenskap? har delvis skrivits om
2023-05-15 Vägledning
2023-05-15 Rättsfallskommentar
2023-05-15 Rättsfallskommentar
2023-05-12 Ställningstagande
2023-05-12 Ställningstagande
2023-05-12 Vägledning
Ställningstagande: Jämkningshandling vid vissa fastighetsöverlåtelser
2023-05-12 Vägledning
2023-05-12 Vägledning
Ställningstagande: Jämkningshandling vid vissa fastighetsöverlåtelser
2023-05-12 Vägledning
2023-05-12 Ställningstagande
2023-05-12 Ställningstagande
2023-05-11 Vägledning
Rättsfallskommentar: Ett moderbolags eftergift av fordringar på ett dotterbolag har ansetts utgöra ett skattefritt aktieägartillskott motsvarande fordringarnas nominella belopp oavsett dess marknadsvärde
2023-05-11 Vägledning
2023-05-11 Vägledning
Rättsfall: Aktieägartillskott eller driftbidrag?
2023-05-11 Vägledning
2023-05-11 Vägledning
2023-05-11 Vägledning
2023-05-09 Vägledning
Förtydligande: En plattformsoperatör kan anses ha kännedom om ersättningens storlek även om denne inte har information om exakt slutlig ersättning.
2023-05-09 Vägledning
2023-05-09 Vägledning
Förtydligande: Vilket värde har en tävlingsvinst?
2023-05-09 Vägledning
2023-05-09 Vägledning
2023-05-09 Vägledning
2023-05-09 Vägledning
2023-05-09 Vägledning
2023-05-09 Lagar & förordningar
2023-05-09 Lagar & förordningar
2023-05-09 Utgåvenotis
2023-05-09 Utgåvenotis
2023-05-08 Vägledning
Rättsfall: Olovligt uttag av el
2023-05-08 Vägledning
2023-05-08 EU-författning
2023-05-08 EU-författning
2023-05-08 Lagar & förordningar
2023-05-08 Lagar & förordningar
2023-05-08 Lagar & förordningar
2023-05-08 Lagar & förordningar
2023-05-08 Ställningstagande
2023-05-08 Ställningstagande
2023-05-08 Ställningstagande
2023-05-08 Ställningstagande
2023-05-08 Ställningstagande
2023-05-08 Ställningstagande
2023-05-05 Vägledning
Förtydligande: Medlemsavgifter
2023-05-05 Vägledning
2023-05-05 Ställningstagande
2023-05-05 Ställningstagande
2023-05-04 Ställningstagande
2023-05-04 Ställningstagande
2023-05-04 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta hantering av statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol
2023-05-04 Vägledning
2023-05-04 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta hantering av statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol 
2023-05-04 Vägledning
2023-05-04 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta hantering av statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol 
2023-05-04 Vägledning
2023-05-04 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta hantering av statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol
2023-05-04 Vägledning
2023-05-04 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta hantering av statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol 
2023-05-04 Vägledning
2023-05-04 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta hantering av statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol 
2023-05-04 Vägledning
2023-05-03 Vägledning
Förtydligande: Utbetalningar från Arbetsförmedlingen
2023-05-03 Vägledning
2023-05-03 Vägledning
Förtydligande: Stöd och ersättningar från Arbetsförmedlingen
2023-05-03 Vägledning
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Vägledning
2023-05-03 Vägledning
2023-05-03 Vägledning
Sidan Inkomst från kontraktsrättsliga fonder har tillkommit
2023-05-03 Vägledning
2023-05-03 Vägledning
Sidan Beskattning av andelar i andra fonder har tillkommit
2023-05-03 Vägledning
2023-05-03 Vägledning
2023-05-03 Vägledning
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Utgåvenotis
2023-05-03 Utgåvenotis
2023-04-28 Vägledning
Förtydligande: Beskattning av avkastning vid staking av ether
2023-04-28 Vägledning
2023-04-27 Ställningstagande
2023-04-27 Ställningstagande
2023-04-26 Vägledning
Ställningstagande: Skadestånd, garantiersättning och liknande betalningar
2023-04-26 Vägledning
2023-04-26 Vägledning
Ställningstagande: Skadestånd, garantiersättning och liknande betalningar
2023-04-26 Vägledning
2023-04-26 Vägledning
Ställningstagande: Skadestånd, garantiersättning och liknande betalningar, mervärdesskatt
2023-04-26 Vägledning
2023-04-26 Ställningstagande
2023-04-26 Ställningstagande
2023-04-26 Vägledning
Förtydligande: Definitionen av Sverige innebär att viss verksamhet som bedrivs i den ekonomiska zonen och på kontinentalsockeln kan beskattas
2023-04-26 Vägledning
2023-04-25 Ställningstagande
2023-04-25 Ställningstagande
2023-04-25 Vägledning
Nytt meddelande från USA angående åtgärder man vill att finansiella institut ska genomföra vid avsaknad av korrekt TIN
2023-04-25 Vägledning
2023-04-25 Vägledning
Förtydligande: Laddning av elfordon
2023-04-25 Vägledning
2023-04-25 Vägledning
Rättsfall: laddning av elfordon, C-282/22, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
2023-04-25 Vägledning
2023-04-24 Ställningstagande
2023-04-24 Ställningstagande
2023-04-20 Vägledning
Ställningstagande: När finns grund för befrielse från betalningsskyldighet?
2023-04-20 Vägledning
2023-04-20 Ställningstagande
2023-04-20 Ställningstagande
2023-04-19 Vägledning
2023-04-19 Vägledning
2023-04-17 Vägledning
2023-04-17 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Rättsfall: Undersökning av havsområdets naturmiljö på fastighet inom Sveriges ekonomiska zon
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Ställningstagande: Avräkning utländsk skatt - utländsk skatt enligt ett preliminärt slutskattebesked är avräkningsbar
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Förtydligande: Sidan Krav för folkbokföring har skrivits om.
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Förtydligande: Sidan Uppehållstillstånd har skrivits om.
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Förtydligande: Sidan Uppehållstillstånd har skrivits om.
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Uppehållsrättens varaktighet har ingen självständig betydelse vid folkbokföring
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Uppehållsrättens varaktighet har ingen självständig betydelse vid folkbokföring
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Uppehållsrättens varaktighet har ingen självständig betydelse vid folkbokföring
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Uppehållsrättens varaktighet har ingen självständig betydelse vid folkbokföring
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Uppehållsrättens varaktighet har ingen självständig betydelse vid folkbokföring
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
2023-04-12 Ställningstagande
2023-04-12 Ställningstagande
2023-04-12 Ställningstagande
2023-04-12 Ställningstagande
2023-04-06 Vägledning
Förtydligande: Elstöd ska fördelas utifrån förbrukningen.
2023-04-06 Vägledning
2023-04-05 Vägledning
Rättsfall: EU-domstolen har prövat om tillhandahållande av tjänst mot rätt till del av prispengar är ett tillhandahållande av tjänst mot ersättning
2023-04-05 Vägledning
2023-04-04 Vägledning
Rättsfallskommentar: Kammarrätten har prövat om ett företag hemmahörande i Gibraltar kan anses motsvara ett svenskt aktiebolag
2023-04-04 Vägledning
2023-04-04 Vägledning
Förtydligande: Distansarbete från bostaden i Sverige bryter vistelsen utomlands enligt 3 kap. 9 § IL
2023-04-04 Vägledning
2023-04-04 Vägledning
Sidan Särskilt om kryptotillgångar i inkomstslaget kapital har tillkommit
2023-04-04 Vägledning
2023-04-04 Utgåvenotis
2023-04-04 Utgåvenotis
2023-04-03 Vägledning
Förtydligande: Vad menas med antalet berörda verksamheter och när ska de rapporteras?
2023-04-03 Vägledning
2023-04-03 Vägledning
Lagändring: Höjd skattesats på reparation av vissa varor
2023-04-03 Vägledning
2023-03-31 Vägledning
Rättsfall: överföring av upparbetat kapital till annat företag
2023-03-31 Vägledning
2023-03-31 Vägledning
2023-03-31 Vägledning
2023-03-31 Ställningstagande
2023-03-31 Ställningstagande
2023-03-31 Vägledning
Rättsfall: Ett gäldenärsbyte innebär att en fordran anses vara avyttrad
2023-03-31 Vägledning
2023-03-31 Vägledning
Rättsfall: Ett gäldenärsbyte innebär att en fordran anses avyttrad
2023-03-31 Vägledning
2023-03-30 Vägledning
Rättsfallskommentar: Inget krav att det finns i utlandet beskattade inkomster för att ett carry forward-belopp ska kunna avräknas
2023-03-30 Vägledning
2023-03-30 Vägledning
Rättsfallskommentar: Inget krav att det finns i utlandet beskattade inkomster för att ett carry forward-belopp ska kunna avräknas
2023-03-30 Vägledning
2023-03-30 Vägledning
Rättsfallskommentar: Inget krav att det finns i utlandet beskattade inkomster för att ett carry forward-belopp ska kunna avräknas
2023-03-30 Vägledning
2023-03-29 Vägledning
Rättsfall: EU-domstolen anser att advokater som har tystnadsplikt inte behöver underrätta andra rådgivare, som inte är deras klienter, om deras skyldighet att lämna uppgift om rapporteringspliktiga arrangemang.
2023-03-29 Vägledning
2023-03-29 Vägledning
Förtydligande: Exempel, beräkning av skatt Baseload PPA
2023-03-29 Vägledning
2023-03-28 Vägledning
Förtydligande: SINK är inte tillämplig på betalningar till dödsbon
2023-03-28 Vägledning
2023-03-28 Vägledning
Rättsfall: Uttagsbeskattning fram till köparens tillträdesdag
2023-03-28 Vägledning
2023-03-28 Rättsfallskommentar
2023-03-28 Rättsfallskommentar
2023-03-27 Vägledning
Förtydligande: Elstöd kan utgöra ett näringsbidrag
2023-03-27 Vägledning
2023-03-27 Vägledning
Förtydligande: Ombud förutsätter att en tullskuld uppkommit enligt artikel 77 i tullkodex
2023-03-27 Vägledning
2023-03-27 Vägledning
2023-03-27 Vägledning
2023-03-27 Vägledning
2023-03-27 Vägledning
2023-03-24 Vägledning
Ställningstagande: Tillhandahållande till anställda mot ersättning
2023-03-24 Vägledning
2023-03-24 Vägledning
Ställningstagande: Tillhandahållande till anställda mot ersättning
2023-03-24 Vägledning
2023-03-24 Lagar & förordningar
2023-03-24 Lagar & förordningar
2023-03-24 Vägledning
Ställningstagande: Tillhandahållande till anställda mot ersättning
2023-03-24 Vägledning
2023-03-24 Vägledning
2023-03-24 Vägledning
2023-03-24 Vägledning
Ställningstagande: Tillhandahållande till anställda mot ersättning
2023-03-24 Vägledning
2023-03-24 Ställningstagande
2023-03-24 Ställningstagande
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Rättsfallskommentar
2023-03-22 Rättsfallskommentar
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-21 Ställningstagande
2023-03-21 Ställningstagande
2023-03-21 Vägledning
2023-03-21 Vägledning
2023-03-21 Ställningstagande
2023-03-21 Ställningstagande
2023-03-21 Ställningstagande
2023-03-21 Ställningstagande
2023-03-21 Ställningstagande
2023-03-21 Ställningstagande
2023-03-15 Vägledning
2023-03-15 Vägledning
2023-03-15 Vägledning
2023-03-15 Vägledning
2023-03-14 Vägledning
Ställningstagande: Skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet
2023-03-14 Vägledning
2023-03-13 Rättsfallskommentar
2023-03-13 Rättsfallskommentar
2023-03-13 Föreskrift
2023-03-13 Föreskrift
2023-03-10 Ställningstagande
2023-03-10 Ställningstagande
2023-03-09 Lagar & förordningar
2023-03-09 Lagar & förordningar
2023-03-08 Vägledning
Förtydligande: Kostnader för felsökning som ingår i skattereduktionsgrundande rotarbete
2023-03-08 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta tillämpning av bestämmelser om skattebefrielse för biogas och biogasol med anledning av Landwärme-domen
2023-03-07 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta tillämpning av bestämmelser om skattebefrielse för biogas och biogasol med anledning av Landwärme-domen
2023-03-07 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta tillämpning av bestämmelser om skattebefrielse för biogas och biogasol med anledning av Landwärme-domen
2023-03-07 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta tillämpning av bestämmelser om skattebefrielse för biogas och biogasol med anledning av Landwärme-domen
2023-03-07 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta tillämpning av bestämmelser om skattebefrielse för biogas och biogasol med anledning av Landwärme-domen
2023-03-07 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta tillämpning av bestämmelser om skattebefrielse för biogas och biogasol med anledning av Landwärme-domen
2023-03-07 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
2023-03-06 Vägledning
Förtydligande: Kontroll av skatteregistreringsnummer och registreringsnummer för mervärdesskatt
2023-03-06 Vägledning
2023-03-06 Vägledning
Rättelse: Felaktiga exempel har tagits bort
2023-03-06 Vägledning
2023-03-03 Vägledning
Förtydligande: Tillverkningsprocessen i industriell verksamhet enligt LSE – Nedfrysning av varor
2023-03-03 Vägledning
2023-03-03 Vägledning
Förtydligande: Uppgifter som ska lämnas i en inkomstdeklaration när en inkomst är undantagen från beskattning i Sverige enligt skatteavtal
2023-03-03 Vägledning
2023-03-03 Vägledning
Förtydligande: Deklarationsskyldigheten för ett svenskt aktiebolag som har sin verkliga ledning i ett annat land och inkomsten är undantagen från beskattning i Sverige enligt skatteavtal
2023-03-03 Vägledning
2023-03-03 Rättsfallskommentar
2023-03-03 Rättsfallskommentar
2023-03-02 Vägledning
Rättsfallskommentar: HFD 2022 not. 41, ett bolag hemmahörande i Curaçao har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar
2023-03-02 Vägledning
2023-03-01 Vägledning
Återbetalning av insats till spelare när ett spelbolag blivit utsatt för chargeback scam utgör inte utbetalning vid beräkningen av behållningen för beskattningsperioden.
2023-03-01 Vägledning
2023-03-01 Vägledning
Lagändring: Ny lydelse av 2 kap. 12 § SdbL
2023-03-01 Vägledning
2023-02-28 Vägledning
Förtydligande: En kommun är inte ett sådant koncernmoderföretag som är skattskyldigt för skattepliktig el som matas in av företag i koncernen
2023-02-28 Vägledning
2023-02-28 Vägledning
Ställningstagande: Vad krävs för att en kraftproduktionsanläggning ska anses vara ett hybridkraftverk?
2023-02-28 Vägledning
2023-02-28 Vägledning
Rättsfallskommentar: Näringsbetingade andelar och kravet att en utländsk juridisk person är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland
2023-02-28 Vägledning
2023-02-27 Ställningstagande
2023-02-27 Ställningstagande
2023-02-27 Ställningstagande
2023-02-27 Ställningstagande
2023-02-27 Meddelande
2023-02-27 Meddelande
2023-02-27 Allmänt råd
2023-02-27 Allmänt råd
2023-02-23 Vägledning
2023-02-23 Vägledning
2023-02-23 Vägledning
Ställningstagande: Beskattning i inkomstslaget kapital vid s.k. delning av laddbox eller vid uthyrning av parkeringsplats med tillhörande laddbox.
2023-02-23 Vägledning
2023-02-23 Vägledning
2023-02-23 Vägledning
2023-02-23 Ställningstagande
2023-02-23 Ställningstagande
2023-02-23 Vägledning
Förtydligande: Sidan om vad en kontrolluppgift om inkomster från digitala plattformar (DAC 7) ska innehålla har delats upp på flera sidor
2023-02-23 Vägledning
2023-02-23 Vägledning
Ny lagstiftning: Tillfällig skatt på överintäkter från el
2023-02-23 Vägledning
2023-02-23 Utgåvenotis
2023-02-23 Utgåvenotis
2023-02-21 Vägledning
2023-02-21 Vägledning
2023-02-21 Vägledning
2023-02-21 Vägledning
2023-02-20 Rättsfallskommentar
2023-02-20 Rättsfallskommentar
2023-02-20 Allmänt råd – aktier
2023-02-20 Allmänt råd – aktier
2023-02-20 Allmänt råd – aktier
2023-02-20 Allmänt råd – aktier
2023-02-20 Vägledning
2023-02-20 Vägledning
2023-02-17 Vägledning
Lagändring: Ny lydelse av 2 kap. 12 § SdbL
2023-02-17 Vägledning
2023-02-17 Vägledning
Förtydligande: I skatteavtalet med Singapore finns begränsningar av uttrycket inkomst av rörelse
2023-02-17 Vägledning
2023-02-16 Vägledning
2023-02-16 Vägledning
2023-02-14 Vägledning
Lagändring: Nytt punktskattedirektiv
2023-02-14 Vägledning
2023-02-14 Vägledning
Rättsfall: Tribunalen har ogiltigförklarat EU-kommissionens beslut om att statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol är förenligt med den inre marknaden
2023-02-14 Vägledning
2023-02-14 Vägledning
Rättsfall: Tribunalen har ogiltigförklarat EU-kommissionens beslut om att statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol är förenligt med den inre marknaden
2023-02-14 Vägledning
2023-02-14 Vägledning
Rättsfall: Tribunalen har ogiltigförklarat EU-kommissionens beslut om att statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol är förenligt med den inre marknaden
2023-02-14 Vägledning
2023-02-14 Vägledning
Rättsfall: Tribunalen har ogiltigförklarat EU-kommissionens beslut om att statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol är förenligt med den inre marknaden
2023-02-14 Vägledning
2023-02-14 Vägledning
Rättsfall: Tribunalen har ogiltigförklarat EU-kommissionens beslut om att statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol är förenligt med den inre marknaden
2023-02-14 Vägledning
2023-02-14 Vägledning
Rättsfall: Tribunalen har ogiltigförklarat EU-kommissionens beslut om att statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol är förenligt med den inre marknaden
2023-02-14 Vägledning
2023-02-14 Utgåvenotis
2023-02-14 Utgåvenotis
2023-02-13 Vägledning
2023-02-13 Vägledning
2023-02-13 Vägledning
2023-02-13 Vägledning
2023-02-13 Vägledning
2023-02-13 Vägledning
2023-02-13 Vägledning
2023-02-13 Vägledning
2023-02-13 EU-författning
2023-02-13 EU-författning
2023-02-13 EU-författning
2023-02-13 EU-författning
2023-02-13 Ställningstagande
2023-02-13 Ställningstagande
2023-02-10 Vägledning
Rättsfallsreferat: HFD, mål nr 6234-21 - En syntetisk option med en återköpsrätt för utställaren var ett värdepapper
2023-02-10 Vägledning
2023-02-10 Rättsfallskommentar
2023-02-10 Rättsfallskommentar
2023-02-10 Vägledning
2023-02-10 Vägledning
2023-02-09 Vägledning
Förtydligande: Ingående och utgående mervärdesskatt kan utgöra samma sakfråga även i andra fall
2023-02-09 Vägledning
2023-02-09 Rättsfallskommentar
2023-02-09 Rättsfallskommentar
2023-02-09 Vägledning
2023-02-09 Vägledning
2023-02-08 Vägledning
Lagändring: Ny lydelse av 5 § FOL.
2023-02-08 Vägledning
2023-02-06 Vägledning
Lagändring:Kontrolluppgift om elstöd ska inte lämnas
2023-02-06 Vägledning
2023-02-06 Vägledning
Rättsfall: Förvaltning av avyttrade fordringar
2023-02-06 Vägledning
2023-02-03 Vägledning
Förtydligande: Leasegivares rätt till skattereduktion för inventarieköp 2021
2023-02-03 Vägledning
2023-02-02 Vägledning
Lagändring: Protokoll om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen
2023-02-02 Vägledning
2023-02-01 Vägledning
2023-02-01 Vägledning
2023-02-01 Vägledning
Sidan Skattskyldighet vid ackord är under omarbetning bl.a. med anledning av ny lag om företagsrekonstruktion.
2023-02-01 Vägledning
2023-02-01 Rättsfallskommentar
2023-02-01 Rättsfallskommentar
2023-02-01 Vägledning
Överträdelseanmälan mot Sverige om upphävt undantag från kassaregisterskyldighet
2023-02-01 Vägledning
2023-02-01 Utgåvenotis
2023-02-01 Utgåvenotis
2023-01-31 Vägledning
2023-01-31 Vägledning
2023-01-31 Ställningstagande
2023-01-31 Ställningstagande
2023-01-30 EU-författning
2023-01-30 EU-författning
2023-01-26 Vägledning
Förtydligande: Vad menas med funktionell enhet?
2023-01-26 Vägledning
2023-01-26 Vägledning
2023-01-26 Vägledning
2023-01-26 EU-författning
2023-01-26 EU-författning
2023-01-25 EU-författning
2023-01-25 EU-författning
2023-01-25 EU-författning
2023-01-25 EU-författning
2023-01-24 Vägledning
2023-01-24 Vägledning
2023-01-23 Ställningstagande
2023-01-23 Ställningstagande
2023-01-23 EU-författning
2023-01-23 EU-författning
2023-01-23 Vägledning
Rättsfall: Begreppet ”omvänd betalningsskyldighet” ska anges i fakturan för att få tillämpa reglerna om trepartshandel.
2023-01-23 Vägledning
2023-01-20 Lagar & förordningar
2023-01-20 Lagar & förordningar
2023-01-20 EU-författning
2023-01-20 EU-författning
2023-01-20 Vägledning
Ställningstagande: Rätt tidpunkt för ansökan om ersättning för säkerhet som inte behöver tas i anspråk
2023-01-20 Vägledning
2023-01-16 Lagar & förordningar
2023-01-16 Lagar & förordningar
2023-01-16 Ställningstagande
2023-01-16 Ställningstagande
2023-01-16 Ställningstagande
2023-01-16 Ställningstagande
2023-01-16 Ställningstagande
2023-01-16 Ställningstagande
2023-01-16 Vägledning
Förtydligande: Inköp av personbilar som säljs vidare till anställda
2023-01-16 Vägledning
2023-01-13 Vägledning
Förtydligande: Avdrag för tillfälligt arbete och dubbel bosättning - när provanställning övergår i tillsvidareanställning
2023-01-13 Vägledning
2023-01-13 Vägledning
2023-01-13 Vägledning
2023-01-13 Vägledning
2023-01-13 Vägledning
2023-01-12 Vägledning
Rättsfallskommentar: Ändrade förhållanden på grund av pandemi påverkar inte bedömningen
2023-01-12 Vägledning
2023-01-12 Vägledning
Rättsfallskommentar: Ändrade förhållanden på grund av pandemi påverkar inte bedömningen
2023-01-12 Vägledning
2023-01-12 Ställningstagande
2023-01-12 Ställningstagande
2023-01-11 Vägledning
Ställningstagande: När uppkommer statens fordran på återkrav avseende skattereduktion för installation av grön teknik?
2023-01-11 Vägledning
2023-01-11 Vägledning
Ställningstagande: När uppkommer statens fordran på återkrav avseende utbetalningar för hushållsarbete?
2023-01-11 Vägledning
2023-01-11 Vägledning
Förtydligande: En skulduppgörelse som ingår i en fastställd rekonstruktionsplan innebär inte att en ny fordran har uppkommit
2023-01-11 Vägledning
2023-01-11 Vägledning
Förtydligande: OECD har ingen sådan förteckning över icke samarbetsvilliga länder som avses i DAC 6-kännetecknet gränsöverskridande betalningar m.m.
2023-01-11 Vägledning
2023-01-10 Vägledning
Förtydligande: Sidan Tillämpning av skatteavtal på svensk pension har utökats med information om ytterligare åtta länder
2023-01-10 Vägledning
2023-01-09 Vägledning
Förtydligande: Ettårsregeln och underlag för att visa skattebefrielse i verksamhetslandet
2023-01-09 Vägledning
2023-01-09 Vägledning
Förtydligande: Sexmånaders- och ettårsregeln och brexit
2023-01-09 Vägledning
2023-01-09 Vägledning
2023-01-09 Vägledning
2023-01-09 Allmänt råd
2023-01-09 Allmänt råd
2023-01-09 Vägledning
Ställningstagande: När motsvarar en utländsk juridisk person ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar?
2023-01-09 Vägledning
2023-01-02 Vägledning
Exempel: Skattesats på digital lärobok
2023-01-02 Vägledning
2023-01-02 Vägledning
Ställningstagandet Skattesats på elektroniska publikationer har omarbetats med anledning av ny praxis
2023-01-02 Vägledning
2023-01-02 Lagar & förordningar
2023-01-02 Lagar & förordningar