OBS: Detta är utgåva 2023.14. Visa senaste utgåvan.

Dagpenningar vid utbildning och tjänstgöring inom det svenska totalförsvaret är skattepliktiga (11 kap. 24 § IL).

Totalförsvarspliktigas dagersättningar och tillägg till sådana ersättningar (månadsersättningar, naturaförmåner, fälttraktamenten, befattningspenningar, utbildningspremier och utryckningsbidrag) samt avgångsvederlag ska däremot inte tas upp. Det gäller också om motsvarande ersättningar betalas till de som genomgår militär utbildning inom Försvarsmakten som rekryter (11 kap. 25 § första stycket IL).

Familjebidrag till totalförsvarspliktiga eller till rekryter är skattepliktiga bara om bidragen betalas ut i form av näringsbidrag. Familjebidrag anses tillfalla den totalförsvarspliktige, även om bidraget betalas ut till någon annan. Familjebidrag i form av näringsbidrag ska tas upp i inkomstslaget tjänst, om näringen bedrivs av en juridisk person eller av ett svenskt handelsbolag som den värnpliktige inte är delägare i, och i annat fall i inkomstslaget näringsverksamhet (11 kap. 25 § andra stycket IL).

Reglerna i 11 kap. 25 § IL gäller också för annan personal vid det svenska totalförsvaret som avlönas enligt de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga (11 kap. 25 § tredje stycket IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar