OBS: Detta är utgåva 2023.14. Visa senaste utgåvan.

Huvudregeln är att vid import av varor ska mervärdesskatt betalas. Om importören är registrerad till mervärdesskatt är Skatteverket normalt beskattningsmyndighet. I ML finns bestämmelser om hur mervärdesskatt ska beräknas på de importerade varorna och när skatten ska redovisas.