OBS: Detta är utgåva 2023.14. Visa senaste utgåvan.

Tjänster som ger någon tillträde till idrottsligt evenemang eller möjlighet att utöva idrottslig verksamhet omfattas av undantag från skatteplikt eller av skattesatsen 6 procent. Detsamma gäller tjänster som har samband med idrott.

Korttidsuthyrning av lokaler och anläggningar för idrottsutövning behandlas i ML som en idrottstjänst. Tillhandahållandet av en sådan tjänst är undantagen från skatteplikt om lokaluthyraren är staten, en kommun eller en allmännyttig ideell förening. I annat fall gäller skattesatsen 6 procent (10 kap. 28 § ML, 10 kap. 29 § ML och 9 kap. 18 § ML).