OBS: Detta är utgåva 2023.14. Visa senaste utgåvan.

Leveranser av varor, tillhandahållanden av tjänster, unionsinterna förvärv av varor samt import av varor är generellt skattepliktiga. Det finns undantag från den generella skatteplikten.

Det finns även bestämmelser om undantag från skatteplikt i de särskilda ordningarna om beskattningsbara personer med liten årsomsättning, begagnade varor, konstverk, samlarföremål och aktiviteter samt investeringsguld.

Uppdaterat