OBS: Detta är utgåva 2023.14. Visa senaste utgåvan.

Kontrolluppgifter om inkomster från digitala plattformar ska innehålla uppgifter både om plattformsoperatören och om säljaren.

Uppdaterat

Nytt: 2023-02-23

Sidan om vad en kontrolluppgift ska innehålla har delats upp på flera sidor för att bli tydligare. Informationen om rättelser av kontrolluppgifter har flyttats till en egen sida. I övrigt har själva texterna inte ändrats.