OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

Skatteverkets meddelanden (SKV M) innehåller information om hur lagar påverkar privatpersoner och företag. Vidare tas i meddelandena in information om internationella överenskommelser. S.k. aktieråd och den ytterligare information som ges i meddelanden finns på sidan Allmänna råd & meddelanden - aktier. Här finns alla meddelanden som rör 2012 eller senare. Under fliken Alla år visas samtliga meddelanden som har beslutats, även de som inte längre ska tillämpas. Om fliken för 2024 saknas när du filtrerar på område visas för närvarande sådana meddelanden som fortfarande kan vara aktuella under årsfliken då det senaste meddelandet beslutades. Arbete pågår med att alltid visa det senaste året.

SKV M 2015:18 Skatteverkets information om avtal mellan de behöriga myndigheterna i Amerikas förenta stater och Sverige
SKV M 2017:13 Skatteverkets information om avtal mellan de behöriga myndigheterna i Amerikas förenta stater och Sverige gällande land-för-land-rapportering
SKV M 2014:21 Skatteverkets information om resevering för förlustrisker vid export
SKV M 2023:2 Skatteverkets information om anstånd med att lämna skattedeklaration, punktskattedeklaration, särskild skattedeklaration och förenklad skattedeklaration samt anstånd med att betala skatt som ska redovisas i sådana deklarationer
SKV M 2013:4 Skatteverkets information om skattereduktion för husarbete fr.o.m. 2013
SKV M 2005:1 Skatteverkets information om anmälan om förvaring av maskinläsbara medier m.m. utomlands
SKV M 2011:23 Skatteverkets information om tillstånd till omläggning av räkenskapsår enligt 3 kap. 6 § bokföringslagen
SKV M 2014:5 Skatteverkets information om tillstånd för företag att i förtid förstöra räkenskapsinformation
SKV M 2005:2 Skatteverkets informationom tillåtelse i vissa fall för företag att förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands
SKV M 2008:1 Skatteverkets information om tillstånd, dispens, att i räkenskapsinformation som företaget självt upprättar använda annat språk än svenska, danska, norska eller engelska
SKV M 2021:32 Skatteverkets information om standardexport av data i journalminne från kassaregister
SKV M 2005:5 Skatteverkets information om beräkning av värdeminskningsavdrag på byggnader i näringsverksamhet
RSV M 2002:21 Riksskatteverkets information om avtal den 30 april 2001 om användande av förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar av punktskattepliktiga varor mellan Sverige och Finland
SKV M 2022:28 Skatteverkets information om skattebefriade förbrukares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi ska inte längre tillämpas
SKV M 2007:12 Skatteverkets information om beskattning av ersättningar m.m. i samband med idrottslig verksamhet att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering
SKV M 2007:33 Skatteverkets information om beskattning av traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar m.m.
SKV M 2004:12 Skatteverkets information om inkomstuppdelning mellan makar och avdrag för ersättning till barn vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet att tillämpas fr.o.m. 2005 års taxering
SKV M 2008:14 Skatteverkets information om anstånd med att lämna skattedeklaration, punktskattedeklaration, särskild skattedeklaration och förenklad skattedeklaration samt anstånd med att betala skatt som ska redovisas i sådana deklarationer
SKV M 2005:24 Skatteverkets information om skattebefriade förbrukares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi