OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

Frivillig beskattning kan tillämpas om en fastighetsägare eller förstahandshyresgäst för stadigvarande användning i en verksamhet där transaktionerna medför avdragsrätt hyr ut en byggnad eller anläggning som finns i Sverige. Bestämmelserna kan även tillämpas av vissa andra beskattningsbara personer och för övriga upplåtelser, såsom vid uthyrning till staten, eller under ett uppförandeskede.

Uppdaterat