OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

Reglerna om skattefrihet för utdelning och kapitalvinst på näringsbetingade andelar är i många fall tillämpliga även på andelar i utländska juridiska personer. Men det beror bl.a. på vilken typ av utländsk juridisk person det är fråga om, var den hör hemma, vem som är delägare och om avdrag har medgetts för utdelningen som ränta eller liknande.

Uppdaterat

Nytt: 2023-02-03

I årsutgåva 2023 har sidan Andelar i utländska juridiska personer delats upp på flera sidor för att bli mer överskådlig.