OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Utländska beskickningar, konsulat, diplomater, EU-institutioner, EU-organ, internationella organisationer m.fl. har under vissa förutsättningar rätt att köpa varor och tjänster skattefritt inom EU på grund av att leveransen eller tillhandahållandet likställs med export.

Om inget av undantagen från skatteplikt för transaktioner som likställs med export är tillämpligt kan skattefrihet för förvärvarna i vissa fall ändå uppnås genom att de har rätt till återbetalning, att importen är skattefri, att det är ett unionsinternt förvärv som inte beskattas eller att det rör sig om export.