OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Leverans av fartyg och luftfartyg är under vissa förutsättningar undantagen från skatteplikt. Undantaget gäller även utrustning och varor för förbrukning eller försäljning ombord samt tjänster som avser fartygen eller luftfartygen. Även flygbränsle är undantaget från skatteplikt.

Det finns särskilda regler om platsen för den beskattningsbara transaktionen för fartyg och luftfartyg.