OBS: Detta är utgåva 2023.7. Sidan är avslutad 2023.

Tjänster som utgör tillträde till idrottsligt evenemang eller innebär tillfälle att utöva idrottslig verksamhet omfattas av undantag från skatteplikt eller av skattesatsen 6 procent. Detsamma gäller tjänster som har samband med idrott.

Korttidsuthyrning av lokaler och anläggningar för idrottsutövning behandlas i ML som en idrottstjänst. Omsättning av en sådan tjänst är undantagen från skatteplikt om lokaluthyraren är staten, en kommun eller en allmännyttig ideell förening. I annat fall gäller skattesatsen 6 procent (3 kap. 3 § första stycket 10 ML, 3 kap. 11 a § ML och 7 kap. 1 § tredje stycket 11 ML).

Uppdaterat