OBS: Detta är utgåva 2023.8. Visa senaste utgåvan.

Rådgivare och användare ska lämna uppgifter om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang som uppvisar åtminstone ett s.k. kännetecken. Uppgifterna ska användas för informationsutbyte med andra EU-länder.

Uppdaterat

Referenser inom informationsutbyte med andra länder