För att ett gränsöverskridande arrangemang ska vara rapporteringspliktigt måste arrangemanget uppvisa minst ett av de s.k. kännetecknen. Kännetecknen indikerar att det finns en risk för skatteundandragande.

Uppdaterat

Referenser inom informationsutbyte med andra länder