Bestämmelserna om skattskyldighetens inträde ser olika ut för de olika kategorierna av skattskyldiga.