OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

I princip är alla förmåner som en arbetstagare eller uppdragstagare får från sin arbetsgivare eller uppdragsgivare skattepliktiga. Vissa förmåner har dock uttryckligen undantagits från beskattning.

Kontanta ersättningar samt fall där en utgivare betalar privata kostnader ska beskattas enligt reglerna för lön. När ett bolag lämnat en förmån ses detta som att ett byte skett mellan förmånen och arbetsinsatsen. I vissa fall ska bestämmelserna om uttag ur näringsverksamhet tillämpas i stället för reglerna om förmånsbeskattning, t.ex. när en enskild näringsidkare tar ut en tillgång eller tjänst ur sin näringsverksamhet.

Uppdaterat