OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

En registrerad avsändare måste ställa en s.k. flyttningssäkerhet för att kunna flytta varor under uppskovsförfarandet från en importplats.

Flyttningssäkerhet

Bestämmelserna i 3 kap. 6, 7 och 9 §§ LAS om upplagshavares skyldighet att ställa säkerhet för skatten på alkoholvaror som flyttas under uppskovsförfarandet tillämpas även på registrerad avsändare. Det som där sägs om flyttningar under uppskovsförfarandet ska då avse flyttningar enligt 4 kap. 4–6 §§ LAS d.v.s. flyttningar under uppskovsförfarandet från platsen för import (3 kap. 17 § andra stycket LAS).

En registrerad avsändare som aldrig sänder iväg varor under uppskovsförfarandet behöver inte ställa någon flyttningssäkerhet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2022:156) om alkoholskatt [1]