En ideell förening kan upphöra genom frivillig upplösning. Normalt innehåller stadgarna regler om i vilka fall föreningen kan eller ska genomgå en frivillig upplösning och hur det ska gå till.

Ideella föreningar kan också upphöra genom konkurs.

Det saknas allmän civilrättslig reglering för ideella föreningar och det finns andra associationer som kan förväxlas med ideella föreningar. Inte heller finns det någon legaldefinition av begreppet ideell förening. Normalt innehåller stadgarna regler om i vilka fall föreningen kan eller ska genomgå en frivillig upplösning och hur det ska gå till. I avsaknad av civilrättslig reglering kan föreningarnas stadgebestämmelser om upplösning variera kraftigt vad gäller detaljeringsgrad, former för beslut om upplösning, fördelning av eventuellt överskott, o.s.v.

Styrelsen är skyldig att fullfölja årsmötets beslut. Styrelsen avvecklar föreningen genom att bl.a.

  • betala föreningens skulder
  • sälja inventarier och andra tillgångar
  • säga upp avtal med anställda
  • disponera eventuellt överskott enligt stadgarna.

När upplösningen är avslutad förväntas styrelsen som en sista åtgärd informera Skatteverket om att föreningen upplösts. Syftet med detta är bland annat att möjliggöra inaktivering av föreningens organisationsnummer, så att utskick av deklarationsblanketter upphör, m.m.