OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Ett dödsbo är en juridisk person som företräds av dödsbodelägarna eller av en boutredningsman. Efter att dödsboets skulder har betalats kan tillgångarna i dödsboet utskiftas till dödsbodelägarna. När arvsskiftet har skett är dödsboet upplöst.

I samband med upprättande av en bouppteckning finns det möjlighet att ansöka om kallelse på okända borgenärer.