Skatteverket företräder statliga fordringar som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs som allmänt mål. Skatteverket kan företräda fordringar både med stöd av borgenärslagen och andra författningar.