OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Godkänd lagerhållares skattskyldighet för andra bränslen än uppskovsbränslen. Vad som krävs för att kunna godkännas som lagerhållare.

Skattskyldighet

Den som har godkänts som lagerhållare enligt 6 kap. 2 § LSE är skattskyldig (6 kap. 5 § LSE). Det framgår av 6 kap. 1 § LSE att skattskyldigheten omfattar:

  1. energiskatt för råtallolja,
  2. energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för
    1. bränslen enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och 6 LSE,
    2. andra bränslen enligt 2 kap. 3 § LSE än sådana som avses i 1 kap. 3 a § LSE,
    3. bränslen enligt 2 kap. 4 § LSE, och
  3. svavelskatt för bränslen enligt 3 kap. 1 § 1 LSE.

En godkänd lagerhållare kan inte under skatteuppskov hantera varor som civilrättsligt tillhör någon annan (jfr prop. 2013/14:10 s. 123).

Skattskyldighet då lagerhållare försätts i konkurs

Om en lagerhållare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är då skattskyldigt för bränsle för vilket skattskyldighet enligt 6 kap. 6 § LSE inträder efter konkursbeslutet (6 kap. 4 § LSE).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1]