OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Ersättningar från CERN beskattas enligt IL

Regeringen föreskriver att lagen (2020:269) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall ska träda i kraft den 3 november 2020. Det innebär att protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning godkänns. Protokollet innebär bl.a. att organisationen, dess egendomar och personal är okränkbara samt har immunitet mot rättsliga åtgärder och verkställighet i medlemsländer. Vidare innebär protokollet att organisationens tjänstemän och generaldirektör ska beskattas av organisationen för de löner och löneförmåner som betalas ut av organisationen. Dessa löner och löneförmåner befrias från natioinell inkomstskatt. Protokollet föreslås godkännas med en reservation som innebär att löner och löneförmåner som betalas av organisationen till svenska medborgare och personer bosatta i Sverige ska vara befriade från svensk inkomstbeskattning endast i den utsträckning som medges av svensk skattelagstiftning.

Skatteverket anser att anställningsinkomst från CERN, som mottas av en obegränsat skattskyldig, ska beskattas enligt IL:s bestämmelser. Det finns inget stöd för att undanta dessa inkomster från beskattning i Sverige även om samma inkomster beskattas enligt CERN:s egna interna beskattningssystem. Dock kan skattebefrielse ske enligt den s.k. ettårsregeln (3 kap. 9 § IL) om alla förutsättningar är uppfyllda.

Skatteverket anser att den skatt som betalats till CERN inte kan avräknas enligt de bestämmelser som finns i AvrL.

Vad är CERN?

CERN (Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) anses vara det ledande laboratoriet i världen för högenergifysik. CERN är beläget i Genève, Schweiz. Sverige blev medlem i CERN 1954.

Referenser på sidan

Ställningstaganden

  • Beskattning av ersättningar från CERN [1]