Anmälan för registrering ska göras enligt ett fastställt formulär som är olika beroende på vilken skatt det gäller.

Gemensamma bestämmelser angående formulär för registreringsanmälan enligt SFL

Skyldigheten att anmäla sig för registrering enligt 7 kap. 2 och 3 §§ SFL fullgörs genom att rätt formulär lämnas in ifyllt till Skatteverket (2 kap. 1 § SFF).

Olika formulär ska användas beroende på vilken skatt det gäller

Skatteverket har med stöd av 22 kap. 3 § SFF fastställt ett gemensamt formulär för anmälan för registrering som arbetsgivare och för mervärdesskatt, ”Företagsregistrering” (SKV 4620). För anmälan om ändrade förhållanden eller avregistrering kan blankett SKV 4639 användas.

Skatteverket har även fastställt formulär för följande skatter.

 • Avfallsskatt (SKV 5328)
 • Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande (SKV 5582)
 • Bekämpningsmedelsskatt (SKV 5337)
 • Naturgrusskatt (SKV 5333)
 • Skatt på trafikförsäkringspremie (SKV 5332)
 • Skatt på flygresor (SKV 5327)
 • Särskild premieskatt på grupplivsförsäkring m.m. (SKV 5555)

Dessutom har formulär fastställts för den som yrkesmässigt framställer skattepliktig el (producent) eller är nätinnhavare, 11 kap. 5 § första stycket 1 eller 2 LSE (SKV 5342).

För punktskatter finns en särskild blankett för ansökan om avregistrering, SKV 5335.

Blanketterna finns tillgängliga för utskrift från Skatteverkets webbplats (www.skatteverket.se).

Anmälan för registrering till mervärdesskatt och som arbetsgivare kan också ske elektroniskt på webbplatsen www.verksamt.se. Anmälan om ändrade förhållanden och avregistrering kan också ske elektroniskt på den webbplatsen.

Skatteverket har utfärdat föreskrifter om e-tjänster för företagsregistrering (SKVFS 2006:4 och SKVFS 2009:17).

Utländska företag

Ett utländskt företag, som är begränsat skattskyldigt i Sverige, ska lämna anmälan för registrering som arbetsgivare och för mervärdesskatt genom blanketten ”Skatteanmälan för utländska företagare” (SKV 4632). Blanketten och information om hur den ska fyllas i finns på Skatteverkets webbplats.

Arbetsgivarområdet

Den som ska registreras som arbetsgivare och som avser att bedriva näringsverksamhet ska lämna anmälan för registrering på ett fastställt formulär (7 kap. 2 § första stycket SFL och 2 kap. 1 § SFF). En anmälan ska då göras antingen på SKV 4620, SKV 4632 eller på verksamt.se.

Den som behöver registrera sig för att betala arbetsgivaravgifter eller skatteavdrag utan att bedriva näringsverksamhet kan använda samma blanketter men kan också anmäla sig på annat sätt, t.ex. i ett vanligt brev (jfr 7 kap. 2 § första stycket SFL, 2 kap. 1 § SFF och prop. 2010/11:165 s. 719). Ett vanligt brev kan också användas av den som ska registrera sig som arbetsgivare i Sverige men som inte ska bedriva näringsverksamhet från fast driftställe här. Det gäller oavsett om arbetsgivaren slutit ett socialavgiftsavtal med sina anställda eller inte.

Kravet på att lämna anmälan för registrering som arbetsgivare på fastställt formulär omfattar endast dem som saknar tidigare registrering. Den som redan är registrerad hos Skatteverket, t.ex. för mervärdesskatt, kan exempelvis registrera sig i en ändringsanmälan SKV 4639 eller i ett vanligt brev.

Arbetstagare som ingått ett socialavgiftsavtal med sin utländska arbetsgivare ska lämna anmälan för registrering på fastställt formulär, SKV 4738 (7 kap. 2 § tredje stycket SFL och 2 kap. 1 § SFF).

Mervärdesskatt

Anmälan för registrering kan göras på blanketten SKV 4620 eller på verksamt.se. Formulären används även för att ansöka om att mervärdesskatt ska tas ut trots låg årsomsättning enligt 18 kap. 15 § ML. Om anmälan ska lämnas för mer än en verksamhet enligt 7 kap. 2 § andra stycket SFL kan det göras i ett och samma formulär.

Ändringar kan anmälas på blanketten SKV 4639 eller på verksamt.se. Formulären för ändringar används även för att ansöka om undantag enligt den särskilda ordningen på grund av låg årsomsättning enligt 18 kap. 6 § ML.

Skatt på kemikalier i viss elektronik

Ansökan om godkännande som lagerhållare enligt LSKE görs på blankett SKV 5366.

Ansökan om godkännande som registrerad mottagare enligt LSKE görs på blankett SKV 5370.

Ansökan om godkännande som registrerad EU-handlare enligt LSKE görs på blankett SKV 5466.

Skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

Ansökan om godkännande som lagerhållare enligt LSNP görs på blankett SKV 5413. Den som ska registreras med hänvisning till skattskyldighet enligt bestämmelser om distansförsäljning i LSNP ska anmäla det på blankett SKV 5414.

Skatt på plastbärkassar

Ansökan om godkännande som lagerhållare enligt LSP görs på blankett SKV 5417.

Skatt på energi, tobaksskatt och alkoholskatt

De aktörer som ska godkännas eller registreras enligt bestämmelser i LSE, LTS och LAS anses uppfylla anmälningskravet enligt 7 kap. 2 § SFL i och med att ansökan om godkännande lämnas. För dessa har fastställts formulär för ansökan om godkännande eller registrering enligt LSE, LTS och LAS.

Upplagshavare

Ansökan om godkännande som upplagshavare enligt LSE görs på blankett SKV 5377. Ansökan om godkännande som upplagshavare enligt LTS görs på blankett SKV 5373. Ansökan om godkännande som upplagshavare enligt LAS görs på blankett SKV 5375.

Registrerad varumottagare

Ansökan om godkännande som registrerad varumottagare enligt LSE görs på blankett SKV 5347. Ansökan om godkännande som registrerad varumottagare enligt LTS görs på blankett SKV 5348. Ansökan om godkännande som registrerad varumottagare enligt LAS görs på blankett SKV 5344.

Lagerhållare

Ansökan om godkännande som lagerhållare enligt LSE görs på blankett SKV 5075. Ansökan om godkännande som lagerhållare enligt LTS görs på blankett SKV 5095.

Distansförsäljning

Den som ska registreras med anledning av sådan distansförsäljning som avses i 4 c kap. 1 § LSE, 6 kap. 1 § LTS eller 6 kap. 1 § LAS ska anmäla det. Anmälan som distansförsäljare enligt LSE och LTS görs på blankett SKV 5336. Anmälan som distansförsäljare enligt LAS är uppdelad och görs på blankett SKV 5470 för registrerade distansförsäljare och på blankett SKV 5471 för tillfälligt registrerade distansförsäljare. Anmälan som mottagare vid distansförsäljning enligt LSE görs på blankett SKV 5477. Anmälan som mottagare vid distansförsäljning enligt LTS görs på blankett SKV 5484. Anmälan som mottagare vid distansförsäljning enligt LAS görs på blankett SKV 5469.

Certifierad mottagare

Den som ska registreras som tillfälligt cerifierad mottagare eller certifierad mottagare inom förfarandet för beskattade varor enligt 4 d kap. LSE, 7 kap. LTS eller 7 kap. LAS ska anmäla sig för registrering.

Anmälan som certifierad mottagare enligt LSE görs på blankett SKV 5478. Anmälan som tillfälligt certifierad mottagare enligt LSE görs på blankett SKV 5479. Anmälan som certifierad mottagare enligt LTS görs på blankett SKV 5485. Anmälan som tillfälligt certifierad mottagare enligt LTS görs på blankett SKV 5486. Anmälan som certifierad mottagare enligt LAS görs på blankett SKV 5472. Anmälan som tillfälligt certifierad mottagare enligt LAS görs på blankett SKV 5473.

Certifierad avsändare

Den som ska registreras som tillfälligt certifierad avsändare eller certifierad avsändare inom förfarandet för beskattade varor enligt 4 d kap. LSE, 7 kap. LTS eller 7 kap. LAS ska anmäla sig för registrering.

Anmälan som tillfälligt certifierad avsändare enligt LSE görs på blankett SKV 5481. Anmälan som certifierad avsändare enligt LSE görs på blankett SKV 5480. Anmälan som tillfälligt certifierad avsändare enligt LTS görs på blankett SKV 5488. Anmälan som certifierad avsändare enligt LTS görs på blankett SKV 5487. Anmälan som tillfälligt certifierad avsändare enligt LAS görs på blankett SKV 5475. Anmälan som certifierad avsändare enligt LAS görs på blankett SKV 5474.

Registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak

Ansökan om godkännande som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tuggtobak enligt LTS görs på blankett SKV 5374.

Frivilligt skattskyldig för energiskatt på el

Ansökan om godkännande som frivillig skattskyldig för energiskatt på el enligt LSE görs på blankett SKV 5367.

Kassaregister

Anmälan kan göras via Skatteverkets e-tjänst för kassaregister. Uppgift om ändrade förhållanden avseende kassaregister kan lämnas via Skatteverkets e-tjänst för kassaregister.

Referenser på sidan

Föreskrifter

 • SKVFS 2006:4 om e-tjänsten Företagsregistrering [1]
 • Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:4) om e-tjänsten Företagsregistrering [1]

Lagar & förordningar

 • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1]
 • Mervärdesskattelag (2023:200) [1] [2]
 • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1] [2] [3]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]