OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Kontrolluppgift ska lämnas för att Skatteverket ska få in underlag för bestämmande av underlag för att ta ut skatter, egenavgifter och vissa andra avgifter samt registrering av skatteavdrag, bestämmande av skattereduktion, beräkning av PGI, beskattning av SINK och A-SINK (14 kap. 1 § SFL).

Kontrolluppgift ska även i vissa fall lämnas till ledning för beskattning utomlands. Detta på grund av Sveriges åtaganden inom det internationella utbytet av information. Vilka länder som omfattas framgår av Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2023:16.

De kontrolluppgifter som omfattas kan avse inkomst av tjänst, kapital eller näringsverksamhet.

Kontrolluppgift ska inte lämnas på sådan ersättning eller förmån som redovisats eller skulle ha redovisats per betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration eller en förenklad arbetsgivardeklaration (15 kap. 8 § 3 SFL).

Det finns också kontrolluppgifter som ska lämnas på grund av överenskommelser om informationsutbyte.

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om skyldighet att lämna kontrolluppgift; [1]

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]