OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska ta ut en förseningsavgift när en uppgiftsskyldig inte har lämnat en eller flera skattedeklarationer i tid.

Belopp

En förseningsavgift ska tas ut med 625 kronor när en skattedeklaration inte har lämnats eller har lämnats för sent (48 kap. 6 § SFL).

Om en uppgiftsskyldig ska lämna skattedeklaration efter att ha förelagts om det, och inte gör det i rätt tid, ska en förseningsavgift tas ut med 1 250 kronor (48 kap. 6 § andra stycket SFL).

Den högre avgiften ska tas ut oavsett om föreläggandet avser den som redan enligt lagen är skyldig att lämna deklaration eller den som enbart p.g.a. Skatteverkets föreläggande blir skyldig att lämna deklaration. Ett absolut krav för att ta ut den högre förseningsavgiften är att den uppgiftsskyldiga inte har kommit in med deklarationen inom den tid som anges i föreläggandet.

Exempel: ett föreläggande följs

En uppgiftsskyldig ska den 12 februari lämna en arbetsgivardeklaration men gör inte det. Skatteverket förelägger den uppgiftsskyldiga att komma in med deklarationen senast den 5 mars. Deklarationen kommer in den 3 mars.

Skatteverket tar ut en förseningsavgift med 625 kr för att deklarationen inte kommit in i tid (d.v.s. senast 12 februari). Eftersom deklarationen kommit in inom föreläggandetiden, ska någon högre förseningsavgift inte tas ut.

Exempel: ett föreläggande följs inte

En uppgiftsskyldig ska den 12 februari lämna en arbetsgivardeklaration men gör inte det. Skatteverket förelägger den uppgiftsskyldiga att komma in med deklarationen senast den 5 mars. Deklarationen kommer in den 20 mars.

Skatteverket tar ut en förseningsavgift med 1 250 kr för att deklarationen inte kommit in inom den tid som anges i Skatteverkets föreläggande (d.v.s. senast 5 mars).

Försenad med fler än en deklaration

Om en uppgiftsskyldig vid samma tillfälle ska ha kommit in med flera skattedeklarationer och är sen med fler än en deklaration ska Skatteverket ändå bara ta ut en förseningsavgift (48 kap. 5 § SFL).

Exempel: ska lämna två deklarationer den 12 februari

En uppgiftsskyldig ska den 12 februari lämna

  • mervärdesskattedeklaration för redovisningsperioden december
  • arbetsgivardeklaration för redovisningsperioden januari.

Ingen av deklarationerna kommer in i tid. Skatteverket ska bara ta ut en förseningsavgift eftersom de båda deklarationerna ska lämnas senast samma dag.

Exempel: ska lämna tre deklarationer den 12 februari

En uppgiftsskyldig ska den 12 februari lämna

  • mervärdesskattedeklaration för redovisningsperioden december
  • arbetsgivardeklaration för redovisningsperioden januari
  • punktskattedeklaration för perioden december.

Ingen av deklarationerna kommer in i tid. Skatteverket ska bara ta ut en förseningsavgift eftersom de tre deklarationerna ska lämnas senast samma dag.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Referenser inom förseningsavgift