OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Den som är skyldig att betala punktskatt för lager av varor ska beviljas anstånd med betalning av skatten om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara att den skattskyldiga inte har hunnit få betalning motsvarande skattebeloppet då det förfaller till betalning.

Skattskyldigheten ska vara grundad på att den skattepliktiga verksamheten har upphört eller på grund av att godkännandet som upplagshavare eller lagerhållare har återkallats.

Anståndstiden får bestämmas till längst ett år efter utgången av den månad då skatten senast ska betalas (63 kap. 12 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]