OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Det finns inga bestämmelser om omprövning av beslut i kupongskattelagen. Förvaltningslagens regler kan däremot tillämpas om förutsättningarna för ändring av beslut är uppfyllda.

Förvaltningslagens regler om ändring av beslut kan bli tillämpliga

Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestäm­melse som avviker från förvaltningslagen gäller den bestäm­mel­sen (4 § FL).

Eftersom kupongskattelagen inte har egna bestämmelser om omprövning så innebär det att förvaltningslagens bestämmelser om ändring av beslut kan bli tillämpliga.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1]