OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning är tillämpliga på de beslut om skatt på plastbärkassar som Skatteverket fattar. Skatteverkets övriga beslut enligt lagen om skatt på plastbärkassar (LSP) omfattas inte av skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning.

Beslut om skatt enligt LSP omprövas enligt skatteförfarandelagen

Det är skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning som är tillämpliga på de beslut om punktskatt på plastbärkassar som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i LSP (12 § första stycket LSP). Skatteverkets övriga beslut enligt LSP omfattas inte av skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning. Det finns heller inga särskilda bestämmelser om omprövning i LSP. På dessa beslut tillämpas förvaltningslagens bestämmelser om ändring av beslut.

Beslut där skatteförfarandelagens bestämmelser inte är tillämpliga

Följande typer av beslut omfattas inte av skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning:

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2020:32) om skatt på plastbärkassar [1] [2] [3]