OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

När man gör en avsättning till en expansionsfond tas en expansionsfondsskatt på 20,6 procent ut. När expansionsfonden återförs återbetalas den tidigare inbetalda expansionsfondsskatten. Återbetalningen av skatten sker genom att motsvarande belopp tillgodoräknas vid debiteringen av den slutliga skatten (1 kap. 3 § och 65 kap. 8 § IL).

Expansionsfondsskatten motsvaras av vad ett aktiebolag betalar i inkomstskatt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]