OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Koncernavdrag är en möjlighet för ett svenskt moderföretag att under vissa förutsättningar få skattemässigt avdrag för en slutlig förlust hos ett utländskt dotterföretag.

Koncernavdrag ska inte förväxlas med koncernbidrag.