OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

I inkomstslaget näringsverksamhet får särskild skatteberäkning bara göras för vissa inkomster. För en del av dessa inkomster gäller också särskilda bestämmelser om fördelningstid.

Hur den särskilda skatteberäkningen ska göras kan du läsa om på sidan Beräkning av skatten på ackumulerad inkomst.