OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

För vissa beslut gäller en särskild beslutsordning som innebär att Skatteverkets handläggare ska förankra beslutet hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare (SKB) innan det fattas. Detta framgår av Skatteverkets arbetsordning samt särskilda riktlinje om bl. a. förankring.

I vissa andra fall ska en SKB ompröva beslutet när den enskilda har begärt omprövning eller överklagat.